Monumenten en archeologie

Archeologisch onderzoek, archeologische (oudheidkundige) vondst, Cultuurhistorische waardenkaart, Erfgoedregister, monument verbouwen en subsidie gemeentelijke monumenten.