Monumenten en archeologie

Archeologisch onderzoek, archeologische (oudheidkundige) vondst, Cultuurhistorische waardenkaart, Erfgoedregister, monument verbouwen en subsidie gemeentelijke monumenten.

 • Archeologisch onderzoek laten doen

  Als u werkzaamheden gaat uitvoeren, kan het zijn dat u hierbij ook archeologisch onderzoek moet doen.

 • Archeologische vondst melden

  Als u een archeologische (oudheidkundige) vondst doet, moet u dit melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 • Cultuurhistorische waardenkaart

  De Cultuurhistorische waardenkaart van Noordwijk geeft een overzicht van waardevolle objecten, structuren en gebieden in de gemeente Noordwijk.

 • Een monument of beeldbepalend pand verbouwen

  Als u een monument of beeldbepalend pand verbouwt, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Erfgoedcommissie en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  Op basis van de Woningwet en de Erfgoedwet zijn gemeenten verplicht om commissies te hebben die plannen beoordelen op het gebied van welstand en monumentenzorg (het uiterlijk van bouwwerken). Daarvoor heeft de gemeenteraad van Noordwijk de Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingesteld.

 • Erfgoedregister

  In het Erfgoedregister staan gegevens van alle onroerende zaken in de gemeente Noordwijk die een gemeentelijk monument of beeldbepalend (karakteristiek) pand zijn.

 • Financiële regeling voor een monument aanvragen

  Als u een monumentaal pand verbouwt, kunt u subsidies of financiële bijdragen aanvragen bij verschillende organisaties.