Archeologisch onderzoek laten doen

Als u werkzaamheden gaat uitvoeren, kan het zijn dat u hierbij ook archeologisch onderzoek moet doen.

Bestemmingsplannen

De verplichting om onderzoek te doen, staat in bestemmingsplannen. Deze stelt de gemeente op, op basis van provinciale regels en zogenaamde archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaarten. Via ruimtelijkeplannen.nl is in te zien of op een bepaalde plek eventueel onderzoek nodig is.

Verplichtingen

Bij een vergunningsaanvraag controleert de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) namens de gemeente Noordwijk, of er archeologische waarden te verwachten zijn. Is het gebied waardevol? Dan kan het zijn dat archeologisch onderzoek vooraf nodig is. Ook kan het zijn, dat hiervoor eisen in de vergunning worden gezet. In andere gevallen, zoals bij een bestemmingsplanwijziging, vraagt de gemeente Noordwijk soms zelf om archeologisch onderzoek.

Onderzoek bij werkzaamheden

Als onderzoek noodzakelijk is, dan moet u dit altijd laten uitvoeren door een erkend archeologisch adviesbureau. Zij kunnen bureauonderzoek en onderzoek in het veld doen en stellen rapporten op. Ook als resten moeten worden opgegraven, dan mag een archeologisch bureau dit doen.

Adviseur bij Erfgoed Leiden

Advies bij archeologisch onderzoek en controle van rapporten, wordt verzorgd door de archeologen van Erfgoed Leiden en Omstreken. De gemeente Noordwijk heeft daar een vaste adviseur. De gemeente is wel altijd eindverantwoordelijk. Goedkeuring op rapporten krijgt een bureau altijd van de ODWH of gemeente Noordwijk.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de ODWH. Kijk voor meer informatie over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.