Archeologische vondst melden

Als u een archeologische (oudheidkundige) vondst doet, moet u dit melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Toevalsvondst

Wanneer er geen sprake is van een officiële opgraving en u vindt waardevolle objecten in de grond, dan spreken we over een toevalsvondst. Net als bij een officiële opgraving moet u deze vondsten melden. Bijvoorbeeld als u hele oude munten of vazen gevonden heeft in een bouwput. Ook als u oude voorwerpen onder water heeft gevonden, moet u dit melden. Bijvoorbeeld delen van een scheepswrak.

Uitgebreide zelfstandige opgravingen mag u alleen verrichten in gebieden die zijn vrijgesteld van een archeologische onderzoeksplicht. In de praktijk komt dit binnen de gemeente Noordwijk niet voor. Voor opgravingen met behulp van een metaaldetector tot maximaal 30 centimeter onder maaiveld, geldt een uitzondering. Dit wordt wel gezien als een toevalsvondst.

Een toevalsvondst is voor de helft eigendom van de vinder en voor de andere helft eigendom van de grondeigenaar waar de vondst is gevonden. Los van registratie hoeven ze daarom niet overgedragen te worden aan een archeologisch depot. Dit mag natuurlijk wel. U zal daarnaast nadere afspraken moeten maken met de grondeigenaar. 

Archeologische vondst melden

Zo meldt u een archeologische vondst: 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via +31 (0)33 42 17 456.