Een monument of beeldbepalend pand verbouwen

Wilt u een monument of beeldbepalend pand verbouwen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is ook mogelijk dat de tuin bij uw monument is beschermd en dat u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw tuin, of dat u in het beschermd dorpsgezicht woont en uw werkzaamheden effect hebben op het beschermde dorpsgezicht. Ook dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl

Overzicht monumenten bekijken op kaart.noordwijk.nl

Vergunningsvrij 

Het is mogelijk dat voor wijzigingen aan delen van het monument geen vergunning nodig is, omdat deze van bescherming zijn uitgesloten. Dit moet duidelijk blijken uit de redengevende omschrijving. Voor beeldbepalende panden geldt, dat er voor interne verbouwingen geen vergunning nodig is.

Normaal onderhoud aan een monument voor het behouden van de huidige staat, is ook vergunningsvrij. Dit betreft onder andere licht schuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van enkele dakpannen of het herstellen van verdwenen of aangetast voegwerk.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van omgevingsvergunningen overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met het Bouwloket van de ODWH:

  • Telefonisch via +31 (0)71 40 83 200 op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 - 14:00 uur. Buiten openingstijden kunt u een terugbelverzoek achterlaten.
  • Per e-mail via infobouwen@odwh.nl
  • Op afspraak in het gemeentehuis van Noordwijk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 - 12:30 uur. Let op: vanwege het coronavirus is er tot nader order geen spreekuur.

Vooroverleg

De vergunningaanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke erfgoedcommissie. Deze commissie beoordeelt of de voorgestelde wijzigingen geen onevenredige schade aanrichten aan het monument. Wilt u vooraf kunnen inschatten of uw plan passend is bij het monument? Dan kunt u een vooroverleg aanvragen via monumenten@noordwijk.nl Ook als u twijfelt of u een vergunning aan moet vragen, kunt u een vooroverleg aanvragen.