Onroerende zaak, inzage beperkingen in gebruik

U kunt niet altijd doen wat u wilt met onroerend goed. Soms zijn rechten op uw woning of grond beperkt. Bijvoorbeeld als u woont in een monumentenpand. Ook kan de gemeente een voorkeursrecht hebben om uw eigendom te kopen.

Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn in het beperkingenregister.

U kunt het beperkingenregister bekijken bij het Kadaster. Vraag bij het Kadaster een kadastraal uittreksel of een kadastraal bericht van eigendom aan. Hierop staan alle gemeentelijke en niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen.

Uitgelicht