Coronavirus en vaccinatie

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Houd u aan de basisregels. Ook als u gevaccineerd bent. Lees de basisregels en de actuele informatie hieronder.

Basisregels

  • Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen;
  • Houd 1,5 meter afstand;
  • Was vaak uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog;
  • Schud geen handen;
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Actuele informatie

Corona algemeen

Testen & vaccineren

Informatie voor ondernemers 

  • Overzicht landelijke regelingen - steun- en herstelpakketten ondernemers | website Rijksoverheid