Informatie voor ondernemers

We begrijpen dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus grote gevolgen hebben voor ondernemers in de gemeente Noordwijk. Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Met deze pagina proberen we u zoveel mogelijk (op weg) te helpen.

Hier kunt u terecht

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op rijksoverheid.nl en ondernemersplein.kvk.nl

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via +31 (0)800 21 17. Dit telefoonnummer is gratis en op werkdagen bereikbaar van 8:30 - 17:00 uur.

Als ondernemer of zelfstandige zonder personeel (zzp'er) kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel, dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Het UWV heeft de regeling op maandag 6 april 2020 geopend. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming in de loonkosten. Binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag kan u de eerste voorschotbetaling van het UWV verwachten.

Kijk voor de meest actuele informatie op de website van UWV.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19: eenmalige tegemoetkoming € 4.000

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat de bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van € 4.000,-. Dit is een gift. 

De RVO voert deze regeling uit. Voor meer informatie en voor het aanvragen van deze tegemoetkoming verwijzen wij u naar de site van de RVO.

Verruiming borgstelling MKB

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van de rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Met de GO helpt het Rijk zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregeling bij RVO doen. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Vanaf 18 maart 2020 kunnen bedrijven gebruikmaken van deze extra module. Ook de aanvraag voor BL loopt via uw bank of financier. Meer informatie vindt u op rvo.nl 

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen

Kleinere ondernemingen met een financiering tot € 2.500.000,- kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Meer informatie.

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Tijdelijke voorziening voor tenminste 3 maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. De hoogte van de inkomensondersteuning is maximaal ongeveer € 1.500,- per maand (netto) en is afhankelijk van uw inkomen en uw huishoudsamenstelling. De hoogte van het bedrijfskapitaal is een lening van maximaal € 10.157,-. Voor het indienen van een aanvraag kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Daar vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen. ISD Bollenstreek streeft naar uitbetaling van een voorschot binnen één week.

Uitstel betaling van belastingen

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling. Deze uitstelaanvraag wordt nu verder versoepeld: het aanvragen voor alle ondernemers wordt eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan 3 maanden uitstel te krijgen.

Er kan uitstel worden aangevraagd voor:

 • Inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • loonbelasting
 • omzetbelasting/btw
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurderheffing
 • energiebelasting
 • en andere milieubelastingen

De Belastingdienst wil onnodig werk voor de ondernemer voorkomen. U hoeft daarom maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu ook via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd met een eenvoudig online formulier.

Het blijft wel belangrijk dat u op tijd aangifte doen en dat u pas uitstel van betaling aanvraagt nadat een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst is ontvangen.

In de gemeente Noordwijk mogen ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen in het laatste kwartaal van 2020 betalen. Het gaat om de OZB niet-woningen en de rioolheffing. Dit uitstel van betaling is automatisch verleend, u hoeft zelf geen actie te ondernemen. Daarnaast is besloten op dit moment geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op te leggen.

Bedrijvencontactfunctionaris

De gemeente heeft een bedrijvencontactfunctionaris die ook in deze moeilijke tijden voor ondernemers klaar staat. De bedrijvencontactfunctionaris Arie Musch is via mail bereikbaar op a.musch@noordwijk.nl of telefonisch via +31 (0)71 36 60 000 of +31 (0)6 38 67 92 97.

Noodpakket voor banen en economie

Alle tijdelijke financiële regelingen van de Rijksoverheid in een overzicht.