Informatie voor ondernemers

We begrijpen dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met het coronavirus grote gevolgen hebben voor ondernemers in de gemeente Noordwijk. Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Met deze pagina proberen we u zoveel mogelijk (op weg) te helpen.

Hier kunt u terecht

Naast de uitgebreide informatie van het RIVM worden veel algemene vragen voor ondernemers beantwoord op rijksoverheid.nl en ondernemersplein.kvk.nl

Ondernemers kunnen ook telefonisch contact opnemen met het adviesteam van de Kamer van Koophandel via +31 (0)800 21 17. Dit telefoonnummer is gratis en op werkdagen bereikbaar van 8:30 - 17:00 uur.

Als ondernemer of zelfstandige zonder personeel (zzp'er) kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Bedrijvencontactfunctionaris

De gemeente heeft een bedrijvencontactfunctionaris die ook in deze moeilijke tijden voor ondernemers klaar staat. De bedrijvencontactfunctionaris Arie Musch is via mail bereikbaar op a.musch@noordwijk.nl of telefonisch via +31 (0)71 36 60 000 of +31 (0)6 38 67 92 97.

Financiële noodregelingen

Er zijn verschillende financiële noodregelingen voor werkgevers en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis. Het kabinet doet er alles aan banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veilig te stellen, en de vitaliteit van onze economie te ondersteunen.

Op rijksoverheid.nl vindt u een actueel overzicht van alle financiële regelingen.

Uitstel van betaling – ook door gemeente

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling

Gemeente Noordwijk geeft automatisch uitstel van betaling aan ondernemers. Zij mogen de aanslagen gemeentelijke belastingen in het laatste kwartaal van 2020 betalen. Het gaat om de OZB niet-woningen en de rioolheffing.

Daarnaast kunnen huurders, pachters, erfpachters en opstalrechthouders van gemeentelijk onroerend goed, als gronden en panden vragen om uitstel van de betaling voor de maanden maart tot en met juni 2020. 

Steunakkoord retail

De retail- en vastgoedsector hebben een akkoord bereikt over het opschorten van huurverplichtingen. Met dit akkoord kunnen huurders en verhuurders constructief en werkbaar omgaan met huurbetaling in deze tijd van crisis.

Het doel van het akkoord is om ondernemers in de retail een adempauze te geven. De retailsector speelt immers een belangrijke rol in de werkgelegenheid en de leefbaarheid van binnensteden en dorpskernen. Het akkoord sluit aan op de noodwet voor particuliere huurders. Het bouwt voort op de eerdere oproep aan de vastgoedsector om, waar mogelijk, huurverplichtingen op te schorten en niet over te gaan tot huuruitzetting voor de periode van april tot juni 2020. 

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie.  

Pas op! Voor criminele investeerders in de horeca

Horecabedrijven worden hard geraakt door de coronacrisis. Daarom wordt er extra aandacht gevraagd om op te passen voor criminele investeerders. Lees het nieuwsbericht