Laatste nieuws coronavirus RSS icoon

Actueel overzicht van alle nieuwsberichten rondom het coronavirus.

 • 6e Noodverordening Veiligheidsregio Hollands Midden

  29 mei 2020

  Vanaf maandag 1 juni 2020 is de 6e noodverordening van kracht. Deze nieuwe noodverordening is nodig om te zorgen dat de nieuwe coronamaatregelen gehandhaafd kunnen worden.

 • Geen extra zomerinzameling gft in Noordwijk Binnen en Aan Zee

  29 mei 2020

  In de kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee kan deze zomer niet de gebruikelijk extra zomerinzameling van gft worden uitgevoerd. Dit in verband met maatregelen rondom corona.

 • Parkeerterreinen met Pinksteren voor de helft geopend

  28 mei 2020

  Dit Pinksterweekend zijn nog niet alle gemeentelijke parkeerterreinen geopend. Dit om drukte te vermijden. Voor fietsers zijn extra fietsparkeerplaatsen ingericht bij de vuurtoren.

 • De eerste 100 en 19 dagen als burgemeester

  25 mei 2020

  Zondag 24 mei 2020. De eerste 100 en 19 dagen als burgemeester van de gemeente Noordwijk zitten erop. Daar wil ik toch even bij stil staan en met het getal 19 verwijs ik nadrukkelijk naar Covid-19 dat de wereld in zijn greep houdt.

 • Anderhalvemeterstrandeconomie

  20 mei 2020

  Noordwijk gaat langzaamaan open en verruimt de mogelijkheden. Op Hemelvaartsdag en in het weekend dat er op volgt worden de gemeentelijke parkeerplekken slechts voor 50% afgesloten. Weer wat meer dan vorig weekend.

 • Volgende stap versoepeling maatregelen

  20 mei 2020

  Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Zo wordt 'alleen' weer iets meer 'samen'.

 • Pas op! Voor criminele investeerders in de horeca

  18 mei 2020

  Horecabedrijven worden hard geraakt door de coronacrisis. Daarom wordt er extra aandacht gevraagd om op te passen voor criminele investeerders.

 • Slimmer chillen voor jongeren. #Vermijddrukte, maar hoe doen we dat slim?

  18 mei 2020

  Vermijd drukte: dat is de nieuwe gedragsregel die nodig is om het coronavirus de kop in te drukken. Tegelijkertijd blijft ook anderhalve meter afstand houden een opdracht waar we ons allemaal aan moeten houden. Dat vraagt om nieuwe manieren van #slimmerchillen voor jongeren. De campagne vanuit onze regio blijft jongeren aansporen om hierover na te denken.

 • Meer spanningen bij gezinnen

  11 mei 2020

  Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is opgelopen. Er is meer huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar is er een verband met corona? Dat verband is er niet blijkt uit de collegebeantwoording op schriftelijke vragen van het CDA.

 • Maatregelen buitensporten versoepeld. Verenigingen moeten plannen opstellen

  13 mei 2020

  De maatregelen voor sporters worden vanaf 11 mei 2020 verder versoepeld. Iedereen vanaf 19 jaar en ouder mag buiten in groeps- of teamverband sporten. Uiteraard met de gepaste 1,5 meter afstand van elkaar.

 • Nieuwe coronarichtlijnen geven iets meer ruimte

  07 mei 2020

  Vanaf maandag 11 mei 2020 kunnen we elkaar iets meer ruimte geven en tegelijkertijd daarbij het coronavirus onder controle houden. De komende maanden kan er, als het goed gaat, stap voor stap nog meer ruimte komen. Ons gedrag bepaalt hoe dat gaat.

 • Resultaten 1e ronde onderzoek naleven coronavoorschriften

  07 mei 2020

  Het 1e onderzoek naar het naleven van de coronavoorschriften en het leven in de anderhalvemetersamenleving is afgerond. De resultaten zijn gepresenteerd. Het zal niemand verbazen: de anderhalvemetersamenleving is een lastige opgave.

 • Nieuwe brief burgemeester aan alle inwoners

  06 mei 2020

  Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef een nieuwe brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

 • Gemeente neemt zorgen weg bij subsidieontvangers

  25 april 2020

  De financiële afspraken voor dit jaar komt de gemeente op voorhand gewoon na. Zo laat de gemeente alle organisaties weten die voor 2020 een subsidie hebben gekregen.

 • Bel of mail met onze zorgloketten

  19 maart 2020

  De loketten van het Lokaal Loket Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het spreekuur van het Sociaal Wijkteam Noordwijk zijn gesloten. U kunt er niet langskomen. Toch kunt u via de e-mail en de telefoon de medewerkers spreken. Ze staan u graag bij. Helpen u graag verder.

 • Collegebrief aan Ondernemersverenigingen Noordwijk

  19 maart 2020

  Wat is voor ondernemers nog de ondernemersruimte gegeven alle maatregelen die er zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen? In een brief aan de ondernemersverenigingen geeft het college enkele aanwijzingen en adviezen. "Wij roepen u dan ook op om te leven naar de maatregelen zoals die nu gelden".