Samen de coronacrisis overbruggen

Gemeente Noordwijk heeft zo’n € 3,5 miljoen uit eigen middelen beschikbaar gesteld voor lokale ondersteuning, initiatieven en acties. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en gemeente werken intensief samen om de coronacrisis door te komen. Met elkaar vinden ze hun weg in deze moeilijke tijd. Hieronder een overzicht van mogelijkheden voor ondersteuning en genomen maatregelen.

Fondsen

Er is € 2 miljoen voor ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen die in de problemen zijn gekomen. Soms omdat ze niet in aanmerking komen voor een rijksregeling. Er gelden uiteraard voorwaarden en de ondersteuning moet aangevraagd worden. 

Budget voor kleine initiatieven

Er is budget om een actie mogelijk te maken. De maatschappelijke organisaties en verenigingen die een goed plan hebben rond de thema’s ‘Ontmoeten’, ‘Bewegen’, ‘Meedoen en Meeleven’ zijn altijd welkom.

 • Budget kleine initiatieven: € 60.000,-
  Neem contact op met het Klantcontactcentrum en ze verbinden je met de juiste persoon door.

Budget voor initiatieven die zich richten op de uitstraling van de gemeente Noordwijk

Er is budget om grote acties mogelijk te maken waarvan de maatschappelijke organisaties en verenigingen in onze gemeente profiteren. Mooie plannen zijn welkom. Effectief. Een bijdrage moet natuurlijk wel aangevraagd worden. Uiteraard wordt het initiatief beoordeeld. 

 • Uitvoeringsbudget corona € 500.000,-
  Neem contact op met het Klantcontactcentrum en ze verbinden je met de juiste persoon door.

Sturen met belasting en compensatie

De gemeente draait daarnaast aan verschillende ‘knoppen’. Ook daar is geld mee gemoeid. Geld dat de ondernemers dan ‘in het bedrijf’ kunnen houden. Best belangrijk als je krap bij kas zit en het water je aan de lippen staat.

Wat voorbeelden:

 • De aanslagen precariobelasting voor terrassen, standplaatsen en uitstallingen over het jaar 2020 worden pas medio 2021 opgelegd.
 • Geen precariobelasting voor terrassen en uitstallingen heffen voor het jaar 2021. Hiermee is € 76.000,- (bruto) gemoeid. 
 • Compensatie voor derving huurinkomsten voor exploitanten van sportvoorzieningen in 2020 gerekend, vanaf 1 juni tot 1 januari 2021, vanuit eigen middelen is hiermee € 161.935,- gemoeid. Voor 2021 wordt dat nog bepaald.
 • Compensatie voor derving huurinkomsten maatschappelijke basisvoorzieningen op gebied van sport, welzijn en cultuur. In 2020 was hiermee € 889.975,- gemoeid. Voor 2021 wordt dat nog bepaald.
 • Het college van Burgemeester en Wethouders is akkoord gegaan met de uitbreiding van de terrassen en daarvoor geen precariobelasting in rekening brengen. 
 • Uitstel van betaling van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en Gravendam tot 31 oktober 2021
 • Betaling van de aanslag OZB-niet woningen is uitgesteld tot 30 november 2021
 • Een lagere WOZ-waarde 2021 voor horecagelegenheden -5 % en ondernemingen/winkels -/- 2 %.
 • De gemeente denkt met de ondernemers mee als het gaat om betalingsregelingen met betrekking tot gemeentelijke belastingen
 • Op de website van de gemeente Noordwijk vinden de ondernemers informatie bij welke instanties men terecht kan voor informatie, hulp en financiële steun. Zij vinden daar o.a. een overzicht van belangrijke websites en mogelijkheden.
 • De gemeente Noordwijk heeft via Noordwijk Marketing diverse ‘koop lokaal’ campagnes ondersteund, om zodoende lokale ondernemers te promoten bij de inwoners van de gemeente

Aanpakken en doorpakken met Noordwijk Open Up 

‘Luisteren’, ‘Ondersteunen’ en ‘Aanpakken’. Als je in kaart brengt wat er allemaal is aangepakt dan raak je de kern van onze samenleving. Niet bij de pakken neer zitten maar met elkaar aan de slag. De schouders eronder. Dat deden we een jaar lang, en dat gaan we de komende periode opnieuw doen. Want ook de komende periode gaan we er voor. Noordwijk Open Up doen we met onze maatschappelijke organisaties, ondernemers, verenigingen en inwoners. Aanpakken en doorpakken dus. Bekijk het overzicht.

Landelijke regelingen

Er is een landelijk pakket voor steun en herstel.
Meer informatie Steun en herstelpakket | website rijksoverheid