Duurzaam

Gemeente Noordwijk wil een duurzame gemeente zijn. Dat betekent onder andere, dat we de komende jaren van het aardgas af gaan (energietransitie), ons afval weer als grondstof gaan inzetten (circulaire economie) en ons verder moeten aanpassen aan het gewijzigde klimaat (klimaat adaptatie). Dat vragen wij van u, maar de gemeente zelf wil hierbij een voorbeeldfunctie vervullen. Samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken wij aan tastbare resultaten.

 • Aanpassen aan een veranderend klimaat

  Clusterbuien waarbij in een uurtje tijd 40 keer de hoeveelheid regen valt waarop onze afvoersystemen zijn berekend, periodes van extreme droogte, temperaturen van boven de 40 graden en exotische dieren -zoals een buxusmot- gedijen hier inmiddels goed. Het klimaat is al zichtbaar aan het veranderen. Maar hoe gaan we hier mee om?

 • Bijenlandschap

  Een belangrijk aspect van het natuurbeheer en van klimaatadaptatie is het bewaken van de biodiversiteit. Zo is bekend dat allerlei insecten een belangrijke rol spelen bij de voedselproductie.
  Zo werkt de gemeente Noordwijk in de Groene Cirkel Bijenland samen met veel partijen om met een bloemrijk netwerk voldoende ‘ruimte’ voor de (wilde)bijen te creëren.

 • Duurzaam Bouwloket

  Bij dit loket kunnen particulieren én ondernemers terecht met al hun vragen rondom duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken en alle regelingen, subsidies en leningen die hiervoor beschikbaar zijn.

 • Duurzaam ondernemen

  De gemeente wil graag dat ook het bedrijfsleven verder verduurzaamt. Dit doen we niet alleen samen met het lokale bedrijfsleven, maar ook in het regionale verband Duin & Bollenstreek. Om de ondernemers nog verder te prikkelen is wordt door de regio jaarlijks een prijs toegekend aan het bedrijf die dat jaar nog net even meer in de verduurzaming heeft bereikt.

 • Duurzaam wonen spreekuur

  Bent u op zoek naar advies en tips over verduurzamen van uw woning? Kom naar het spreekuur over duurzaam wonen.

 • Duurzaamheidslening voor huiseigenaren met 0% rente

  Huiseigenaren met een kleinere portemonnee wordt het makkelijker gemaakt om te verduurzamen omdat ze een lening kunnen afsluiten tegen 0% rente.

 • Duurzaamheidsregelingen

  Om verduurzaming te stimuleren heeft gemeente Noordwijk geld beschikbaar gesteld. Hiermee worden subsidies en laagrente leningen voor duurzaamheidsmaatregelen aan uw eigen woning verstrekt.

 • Energieadvies van energiecoaches

  Energiecoaches van Noordwijk helpen u om energie en dus geld te besparen in uw huis. Tijdens het Energiebesparingsgesprek krijgt u praktische tips die gericht zijn op gedragsverandering en kleine technische aanpassingen.

 • Haalbaarheidsonderzoek verduurzaming clubhuis

  Sportverenigingen kunnen een gratis haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. De resultaten geven inzicht in de kosten en dekking van investeringen voor verduurzaming van het pand.

 • Lokale Energiestrategie

  Het is nu tijd om met elkaar de Lokale Energiestrategie voor onze dorpen op te stellen. De gemeente nodigt inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen uit voor een dorpsgesprek op een locatie dichtbij huis.

 • Nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk

  Meld je nu nog aan voor de nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk.

 • Regionale energie strategie

  Meer info over hoe we in regio aan de slag gaan met energie en duurzaamheid.

 • Subsidie voor een groen dak

  Heeft u een eigen woning en wilt u het platte dak van uw huis, schuur of garage vergroenen? Dan kunt u hiervoor een subsidie duurzame maatregelen aanvragen.

 • Transitievisie warmte en lokale energiestrategie

  Gemeente Noordwijk heeft samen met een groep meedenkers een transitievisie warmte en de kaders voor een lokale energiestrategie opgesteld. Inwoners en gemeente hebben een duidelijk beeld hoe ze de komende jaren met elkaar de overstap maken naar een gemeente die afscheid heeft genomen van aardgas.

 • Van het gas af

  Nederland gaat langzaam maar zeker van het aardgas af. In 2050 moeten alle gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Dat betekent dat in de gemeente Noordwijk nieuwbouw nu al niet meer op het aardgas wordt aangesloten. Daarnaast wordt in de komende tijd een warmtevisie opgesteld voor de bestaande bouw.

 • Zonne-energie

  Zonne-energie van daken heeft in de gemeente Noordwijk veel potentieel. In onze gemeente zijn veel daken beschikbaar. Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, is de gemeente dus op zoek naar ruimte op daken van particulieren, bedrijven én verenigingen.