Duurzaam

Gemeente Noordwijk wil een duurzame gemeente zijn. Dat betekent onder andere, dat we de komende jaren van het aardgas af gaan (energietransitie), ons afval weer als grondstof gaan inzetten (circulaire economie) en ons verder moeten aanpassen aan het gewijzigde klimaat (klimaat adaptatie). Dat vragen wij van u, maar de gemeente zelf wil hierbij een voorbeeldfunctie vervullen. Samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken wij aan tastbare resultaten.

 • Energieadvies van energiecoaches

  Energiecoaches van Noordwijk helpen u om energie en dus geld te besparen in uw huis. Tijdens het Energiebesparingsgesprek krijgt u praktische tips die gericht zijn op gedragsverandering en kleine technische aanpassingen.

 • Duurzaam wonen spreekuur

  Bent u op zoek naar advies en tips over verduurzamen van uw woning? Kom naar het spreekuur over duurzaam wonen.

 • Nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk

  Meld je nu nog aan voor de nieuwsbrief Duurzaam Noordwijk.

 • Duurzaamheidsregelingen

  Om verduurzaming te stimuleren heeft gemeente Noordwijk geld beschikbaar gesteld. Hiermee worden subsidies en laagrente leningen voor duurzaamheidsmaatregelen aan uw eigen woning verstrekt.

 • Duurzaam Bouwloket

  Bij dit loket kunnen particulieren én ondernemers terecht met al hun vragen rondom duurzaam (ver)bouwen, energie besparen, energie opwekken en alle regelingen, subsidies en leningen die hiervoor beschikbaar zijn.

 • Duurzaam ondernemen

  De gemeente wil graag dat ook het bedrijfsleven verder verduurzaamt. Dit doen we niet alleen samen met het lokale bedrijfsleven, maar ook in het regionale verband Duin & Bollenstreek. Om de ondernemers nog verder te prikkelen is wordt door de regio jaarlijks een prijs toegekend aan het bedrijf die dat jaar nog net even meer in de verduurzaming heeft bereikt.

 • Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek

  De gemeente wil graag dat ook het bedrijfsleven verder verduurzaamt. Dit doen we niet alleen samen met het lokale bedrijfsleven, maar ook in het regionale verband Duin & Bollenstreek. Om ondernemers nog verder te prikkelen, wordt door de regio jaarlijks een prijs toegekend aan het bedrijf die dat jaar nog net even meer in de verduurzaming heeft bereikt.

 • Zonne-energie

  Zonne-energie van daken heeft in de gemeente Noordwijk veel potentieel. In onze gemeente zijn veel daken beschikbaar. Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken is de gemeente dus op zoek naar ruimte op daken van particulieren, bedrijven én verenigingen.

 • Van het gas af

  Nederland gaat langzaam maar zeker van het aardgas af. In 2050 moeten alle gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Dat betekent dat in de gemeente Noordwijk nieuwbouw nu al niet meer op het aardgas wordt aangesloten. Daarnaast wordt in de komende tijd een warmtevisie opgesteld voor de bestaande bouw.

 • Aanpassen aan een veranderend klimaat

  Clusterbuien waarbij in een uurtje tijd 40 keer de hoeveelheid regen valt waarop onze afvoersystemen zijn berekend, periodes van extreme droogte, temperaturen van boven de 40 graden en exotische dieren -zoals een buxusmot- gedijen hier inmiddels goed. Het klimaat is al zichtbaar aan het veranderen. Maar hoe gaan we hier mee om?

 • Bijenlandschap

  Een belangrijk aspect van het natuurbeheer en van klimaatadaptatie is het bewaken van de biodiversiteit. Zo is bekend dat allerlei insecten een belangrijke rol spelen bij de voedselproductie.
  Zo werkt de gemeente Noordwijk in de Groene Cirkel Bijenland samen met veel partijen om met een bloemrijk netwerk voldoende ‘ruimte’ voor de (wilde)bijen te creëren.

 • Regionale energie strategie

  Meer info over hoe we in regio aan de slag gaan met energie en duurzaamheid.

 • Haal winst uit je woning

  De gemeente Teylingen is samen met de gemeenten Katwijk, Hillegom, Noordwijk en Lisse de centrale inkoopactie Winst uit je woning gestart. De Rijksoverheid heeft voor gemeenten met een goedgekeurd plan budget beschikbaar gemaakt om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren. Woningeigenaren krijgen zo een steuntje in de rug om maatregelen te nemen om hun woning duurzamer te maken.

 • Transitievisie warmte en lokale energiestrategie

  Gemeente Noordwijk werkt de komende maanden aan de totstandkoming van een transitievisie warmte en een lokale energiestrategie. Het doel: beide documenten voor het einde van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden, zodat inwoners en gemeente voor de komende jaren een richting hebben. Hoe ze met elkaar de overstap maken naar een gemeente waar energie duurzaam opgewekt wordt.