Duurzaamheidsregelingen

De gemeente Noordwijk wil de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad stimuleren. Hiervoor is geld beschikbaar gesteld. Zo worden subsidies en laagrente leningen voor duurzaamheidsmaatregelen aan uw eigen woning verstrekt.

Duurzaamheidssubsidie

Particuliere woningbezitters kunnen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen en klimaatbestendige maatregelen aan hun woning.

Voor 2018 en 2019 is een totaalbedrag van € 390.000,- beschikbaar gesteld (subsidieplafond kern Noordwijk € 250.000,- en subsidieplafond kern Noordwijkerhout € 140.000,-). De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, als het subsidieplafond bereikt is, wordt geen subsidie meer verstrekt.

Duurzaamheidslening

Particuliere woningeigenaren kunnen een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-. Vooraf wordt getoetst of de aanvragers in aanmerking komen voor een lening.

Er is een budget van € 770.000,- beschikbaar gesteld (subsidieplafond kern Noordwijk € 500.000,- en kern Noordwijkerhout € 270.000,-). De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, als het fonds leeg is worden geen leningen meer verstrekt.

Stimuleringslening duurzaamheid

Maatschappelijke organisaties, Verenigingen van Eigenaren en scholen kunnen een lening aanvragen voor duurzaamheidsmaatregelen aan hun woning. Het maximale bedrag van de lening is € 50.000,-. Vooraf wordt getoetst of de aanvragers in aanmerking komen voor een lening.

Er is een budget van € 770.000,- beschikbaar gesteld (subsidieplafond kern Noordwijk € 500.000,- en kern Noordwijkerhout € 270.000,-). De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, als het fonds leeg is worden geen leningen meer verstrekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket via +31 (0)72 74 33 956 of kijken op duurzaambouwloket.nl