Lokale Energiestrategie

Het is nu tijd om met elkaar de Lokale Energiestrategie voor onze dorpen op te stellen. De gemeente nodigt inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen uit voor een dorpsgesprek op een locatie dichtbij huis.

De discussie 

Er is veel voorbereid door de overheid. Nu staan we voor concrete vragen. Wat doen we met de kansen die geothermie ons biedt om onze huizen, kantoren en bedrijven te verwarmen? Waar kunnen we windturbines bouwen? Waar doet de overheid niets en is het echt aan de individuele inwoner of ondernemer?  En die windturbines… 

Van het aardgas af

Ook de dorpen Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk gaan van het aardgas af en moeten een antwoord vinden op de vraag op welke manier ze hun huizen, werkplekken, scholen en ondernemingen ’s winters comfortabel duurzaam verwarmen en hoe ze hun energiehonger duurzaam stillen. 

Opwarming van de aarde

Voorjaar 2022 nodigt de gemeente Noordwijk de inwoners uit om mee te praten over de Lokale Energie Strategie. In elk dorp zullen zij heel concreet praten over oplossingen en aanpakken voor een Noordwijk ná aardgas. Want zoals iedereen weet: ook onze gemeente moet in actie komen om de opwarming van de aarde af te remmen. 

Klimaatakkoord

Dat is urgent. Zeker na het laatste rapport over de klimaatverandering, dat eind februari werd gepubliceerd. De opwarming onder de 1,5 graden Celsius houden dat is een uitdaging. Ook de gemeente Noordwijk voelt de urgentie. Ook van onze gemeente wordt een bijdrage verwacht. Er liggen verplichtingen onder meer in het Klimaatakkoord. 

Voorbij onze visie

Regionaal is de Regionale Energiestrategie bepaald. De gemeenteraad heeft al de Transitievisie Warmte vastgesteld, alsmede de kaders voor de Lokale Energie Strategie. Het is nu de hoogste tijd om in gesprek te gaan met de inwoners van de dorpen over de Lokale Energie Strategie. Om de inhoud ervan concreet te maken. 

Jouw advies aan de gemeenteraad

Een gesprek dat zal uitmonden in een gedegen advies aan de nieuwe gemeenteraad, op grond waarvan de gemeenteraad de Lokale Energie Strategie zal opstellen. Per dorp zijn er dorpsgesprekken. Iedereen is welkom om mee te praten. Interesse? Reserveer de voor jou interessante datum in de agenda.

Kom ook

Noordwijkerhout

Maandag 11 april 2022, De Witte Kerk van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

De Zilk

Dinsdag 19 april 2022, locatie  De Duinpan, van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk Binnen

Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude Jeroenskerk, van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk aan Zee

Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 19:00 uur tot 21 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Samen Noordwijk 

Naast echte gesprekken is er ook alle ruimte op Samen Noordwijk om met elkaar de Lokale Energie Strategie te bepalen. Ook op dat platform alle ruimte voor inbreng en discussie. De gemeente richt Samen Noordwijk de komende dagen in voor de discussie over de Lokale Energie Strategie. Misschien vind je het leuk om het participatieplatform nu al te bezoeken.

Verder lezen?