Transitievisie warmte en lokale energiestrategie

Gemeente Noordwijk werkt de komende maanden aan de totstandkoming van een transitievisie warmte en een lokale energiestrategie. Het doel: beide documenten voor het einde van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden, zodat inwoners en gemeente voor de komende jaren een richting hebben. Hoe ze met elkaar de overstap maken naar een gemeente waar energie duurzaam opgewekt wordt.

Tot aan 2050 

Het gaat om de periode tot aan 2050. Nederland zal stap voor stap de overgang maken naar een maatschappij waarin er geen gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstof en energie duurzaam wordt opgewekt. Alle gemeenten maken staan voor die opgave. Maar hoe kijken we daar in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk tegenaan? Hoe maken wij deze overgang? Wat is onze visie?

Waar krijgen we energie van? 

In een transitievisie warmte en een lokale energiestrategie geven onze dorpen antwoord op de vragen: hoe zorgen we er in onze gemeente voor dat we er warmpjes bij zitten als we definitief afscheid hebben genomen van het aardgas? Waar halen we onze stroom vandaan?  We verkennen de mogelijkheden en maken met elkaar de keuzen. Zodat Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk op een goede manier afscheid nemen van aardgas en succesvol energie  Duurzaam opwekken. In 2050, maar misschien ook wel eerder. 

Kernvragen voor onze dorpen

De gemeente bereidt de participatie voor. Inwoners uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zijn eind mei 2021 uitgenodigd. De deelnemers ontvangen vooraf informatie over wat er mogelijk is qua warmtebronnen en wat niet mogelijk is. De gemeente laat zien hoeveel warmte en energie er voor Noordwijk nodig is. Maar ook: waar Noordwijk wil dat die warmte en energie vandaan komt. En hoe dan? Met de inwoners zoekt de gemeente antwoord op de vragen: op welke manier stappen we over? Wat zijn de mogelijkheden en welke keuzen maken we? Verwarmen we elektrisch, of met warmte uit aardlagen onder Noordwijk? Slaan we zomerse warmte op in de bodem en halen we die er in de winter weer uit? Of zijn er andere oplossingen?

Mensenwerk

  • Politiek-verantwoordelijk: wethouder Sjaak van den Berg
  • Programmamanager: Eward Heijmans
  • Bureau: adviesbureau Royal HaskoningDHV
  • Projectleider Royal HaskoningDHV: Froukje Oostra

Tussenstand

In de commissie Ruimte is er een presentatie geweest over het project. Het geeft een goed inzicht in de vorderingen die geboekt zijn. Bekijk de presentatie ‘Participatiebijeenkomst Transitievisie Warmte gemeente Noordwijk’. 

Haak aan

Op naar een transitievisie warmte en een lokale energiestrategie. Met elkaar de route bepalen naar een energieneutraal Noordwijk. Daar denk ik graag over mee. Ik haak aan en ontvang bij gelegenheid het informatiepakket:

Doe mee