Maatschappelijke organisaties

Als maatschappelijke organisatie ziet u de energiekosten stijgen. Voorkom dat u de deuren moet sluiten. Maak gebruik van het energiecrisisnoodfonds van de gemeente Noordwijk of van een van de andere regelingen voor financiële tegemoetkomingen.

 • Energiecrisis-noodfonds

  Het energiecrisis-noodfonds helpt maatschappelijke organisaties die in zwaar weer verkeren als gevolg van hoge energiekosten. In 2023 en in 2024 stelt gemeente Noordwijk onder voorwaarden een budget beschikbaar voor financiële hulp aan organisaties. Vraag een tegemoetkoming aan via het aanvraagformulier.

 • Haalbaarheidsonderzoek verduurzaming clubhuis

  Sportverenigingen kunnen een gratis haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar energiebesparende maatregelen. De resultaten van zo’n energiescan geven inzicht in de kosten en dekking van investeringen voor verduurzaming van het pand.

 • Compensatie culturele organisaties

  ZZP’ers in de kunst- en cultuursector en culturele accommodaties met een kleinverbruikaansluiting kunnen gebruik maken van het prijsplafond voor energie in 2023. Culturele verenigingen en -accommodaties die veel energie gebruiken, zoals het theater of een museum, kunnen een beroep doen op de TEK-regeling.

 • Compensatie sportverenigingen

  Voor sportverenigingen zijn er regelingen: prijsplafond energie voor kleinverbruikers, TEK-regeling, noodvoorziening voor amateursportverenigingen, extra steun voor openbare zwembaden in 2023 en extra bijdrage via het Gemeentefonds.

 • Zonne-energie

  Zonne-energie van daken heeft in de gemeente Noordwijk veel potentieel. In onze gemeente zijn veel daken beschikbaar. Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, is de gemeente dus op zoek naar ruimte op daken van particulieren, bedrijven én verenigingen.