Energiecrisis-noodfonds

Scroll naar

Maatschappelijke organisaties die kampen met een te hoge energierekening die ze niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het energiecrisis-noodfonds van de gemeente Noordwijk.

Online een bijdrage uit het energiecrisis-noodfonds aanvragen (eHerkenning)

Voor wie bedoeld?

Het energiecrisis-noodfonds is voor organisaties binnen de gemeente Noordwijk op het gebied van welzijn, cultuur, sport en kerk- en geloofsgenootschappen. Maatschappelijke organisaties kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van maximaal € 9.000,- per jaar. De financiële hulp hangt af van de situatie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: de aanvrager heeft op naam van de organisatie een energiecontract, of is (onder)huurder met verplichting tot betaling van energiekosten, en kan laten zien dat er al moeite is gedaan om de energiekosten omlaag te brengen. Ook springt de gemeente met een geldbedrag pas bij als de organisatie bij andere regelingen van bijvoorbeeld het rijk of de provincie de energiekosten nog niet helemaal vergoed krijgen.

Alle voorwaarden:

 • U bent huurder of eigenaar van het gebouw.
 • U ben de contracthouder voor de levering van gas en elektriciteit of heeft via uw verhuurovereenkomst verplichtingen tot betaling van energiekosten.
 • U kunt met cijfers aantonen dat uw organisatie in financiële problemen is, door de hoge energiekosten. Hierdoor komt het voortbestaan in gevaar.
 • U kunt onderbouwen in hoeverre de gevraagde noodsteun een oplossing is voor de hoge energiekosten.
 • U kunt aantonen dat u geen of onvoldoende beroep kan doen op een steunpakket van het rijk of de provincie.
 • U kunt aantonen wat u heeft gedaan om de energiekosten omlaag te krijgen of op te vangen. Denkt u hierbij aan:
  • aanpassen van het gedrag van de gebruikers;
  • aanbrengen van energiebesparende maatregelen;
  • gebruikmaken van regelingen door rijk of provincie.

Naar het aanvraagformulier

Denkt u dat uw vereniging voor een bijdrage uit het energiecrisis-noodfonds in aanmerking komt? U kunt eenvoudig online een bijdrage uit het energiecrisis-noodfonds aanvragen (eHerkenning). Om dit formulier in te kunnen vullen, heeft u eHerkenning nodig. Dit is vergelijkbaar met DigiD, maar dan voor ondernemingen. Kijk op eherkenning.nl hoe u eHerkenning aanvraagt.