Aangifte adoptie

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Nederlands kind adopteren

Wilt u een Nederlands kind adopteren? Bijvoorbeeld het kind van uw huidige partner? Neem dan contact op met een advocaat. Die helpt u met de adoptie. De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank. Kijk voor meer informatie over de procedure op rechtspraak.nl

Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de gemeente automatisch bericht van de griffier van de rechtbank.

Buitenlands kind adopteren

Wilt u een buitenlands kind adopteren? Neem dan voor voorlichting, voorbereiding en nazorg contact op met Stichting adoptievoorzieningen via Stichting Fiom.

Haags Adoptieverdrag

Heeft u een kind geadopteerd uit een land dat partij is in het Haags Adoptieverdrag? Dan moet u uw adoptiekind binnen 5 dagen na aankomst in laten schrijven bij de gemeente. Kijk op onze pagina 1e inschrijving in Nederland wat u moet doen om uw kind in te schrijven bij de gemeente.

Komt uw adoptiekind niet uit een land van het Haags adoptieverdrag? Dan moet u binnen 3 dagen na aankomst uw kind als vreemdeling aanmelden bij de korpschef, een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning en visum. Kijk op ind.nl voor de voorwaarden.