Nederlandse kinderen adopteren

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders. Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het in de meeste gevallen om stiefouderadoptie. De nieuwe partner van 1 van de ouders adopteert dan het kind.

Voorwaarden

De voorwaarden om een Nederlands kind te adopteren zijn: 

  • De adoptie is in het belang van het kind.
  • De oorspronkelijke ouders hebben geen bezwaar tegen de adoptie.
  • U bent ten minste 18 jaar ouder dan het kind.
  • U bent niet de grootouders van het kind.

Als u als stel of als stiefouder een kind wilt adopteren, moet u daarnaast: 

  • minstens 3 jaar samenleven;
  • het kind 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed.

Wilt u als duomoeder het kind van uw zwangere partner adopteren? Dan gelden deze 2 voorwaarden niet.

Aanpak

Zo adopteert u een kind uit Nederland: 

  • Neem contact op met een advocaat. Die helpt u met de adoptie.
  • De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank. Kijk voor meer informatie over de procedure op rechtspraak.nl

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Rechtspraak via +31 88 36 16 161.