Aangifte doen van levenloos geboren kind

Is uw kind levenloos geboren na een zwangerschap van 24 weken of meer? Dan moet u aangifte doen bij de gemeente. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. U mag uw kind niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Bij een zwangerschap korter dan 24 weken mag u aangifte doen. In beide gevallen maakt de gemeente een akte van geboorte (levenloos) op. De gemeente neemt deze akte op in het overlijdensregister van de burgerlijke stand.

Bel voor een afspraak (gratis)

Aangifte en registreren

Zowel de vader als de moeder mag aangifte doen. Maar ook anderen die weten van het overlijden. Daarnaast mogen ook medewerkers van het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen.

Is het al langer geleden dat uw kind levenloos is geboren? Dan kunt u alsnog aangifte doen in de gemeente waar uw kind is geboren. Is er wel al een akte van uw kind, maar staat daar geen voornaam in? De gemeente kan een naam op de akte vermelden. U kunt uw kind ook registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u nu woont.

Aanpak

U doet aangifte van uw levenloos geboren kind bij de gemeente waar uw kind is geboren. Is dit in de gemeente Noordwijk? Maak dan een afspraak bij ons. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. U neemt mee:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • de verklaring van de arts van het overlijden van uw kind.