Achternaam voor uw kind kiezen

Krijgt u een 1e kind? Dan kunt u bij de geboorteaangifte of vóór de geboorte bij de gemeente aangeven welke achternaam uw kind krijgt. Uw achternaam of die van uw partner.

Bel voor een afspraak (gratis)

Volgende kinderen

U kunt alleen bij uw 1e kind de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw 1e kind. Het maakt hierbij niet uit of het 1e kind is geboren, erkend, geadopteerd of dat sprake is van gerechtelijke vaststelling van het vaderschap.

Geen naamskeuze

Doet u geen naamskeuze? Dan bepaalt het feit of u wel of niet getrouwd bent de achternaam van uw kind:

  • Bent u getrouwd? Dan krijgt uw kind bij de geboorteaangifte de achternaam van de vader.
  • Bent u getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? De vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Bent u niet getrouwd? Dan krijgt uw kind de achternaam van de moeder. Dit geldt ook voor ouders die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
  • Bent u niet getrouwd en wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt? De vader moet het kind dan erkennen, waarbij de vader en moeder een verklaring afleggen bij de gemeente.
  • Bepaalt u de naamskeuze bij erkenning van uw kind? Deze keuze wordt vastgelegd in de akte van erkenning.

Aanpak

Zo geeft u aan welke achternaam uw kind krijgt: 

  • Maak een afspraak (gratis) bij de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.
  • U en uw partner moeten beide langskomen met een geldig identiteitsbewijs.

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het best al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.