Erkenning kind en naam kiezen

Als u niet automatisch de wettelijk ouder van een kind bent, kunt u een kind erkennen. U kunt dan ook kiezen welke achternaam het kind krijgt. Dit doet u bij de gemeente. 

Maak online een afspraak (gratis)

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. U kunt een kind al vóór de geboorte erkennen.

Niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap

Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de biologische moeder. Als u als vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het 1e kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Ouderlijk gezag

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Tot 1 januari 2023 krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag.

Let op! Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner na 1 januari 2023 een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn: 

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • Het kind heeft nog geen juridische vader.
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter.
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, dan kunt u het kind niet erkennen.
 • U kunt geen overleden kind erkennen.
 • Als u de biologische vader bent, dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Aanpak

U kunt een kind erkennen bij elke gemeente in Nederland. Het maakt niet uit waar het kind is geboren of waar het woont. Zo erkent u een kind bij de gemeente Noordwijk: 

 • Maak een afspraak bij de gemeente. Maak online een afspraak (gratis) of bel voor een afspraak (gratis) met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000.
 • Bij de erkenning van het 1e kind moeten de vader en moeder aanwezig zijn. U laat weten welke achternaam u kiest voor het kind. De naamskeuze kunt u vóór de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Volgende gezamenlijke kinderen krijgen dezelfde achternaam als het 1e kind. U neemt een geldig identiteitsbewijs van vader en moeder mee.
 • Bij een volgend kind is een schriftelijke toestemming van de moeder nodig als zij niet aanwezig is. U kunt hiervoor het formulier Toestemming moeder voor erkenning (pdf) downloaden en invullen.
 • Erkent u uw kind vóór de geboorte? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.
 • Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind ook toestemming geven voor de erkenning. Dit kan door mee te gaan naar de gemeente. Of door schriftelijk toestemming te geven.

Kosten

Een kind erkennen en naam kiezen zijn gratis.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van het kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.