Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag of voogdij hebben, betekent dat u beslissingen mag nemen over een kind. 

Online ouderlijk gezag aanvragen via rechtspraak.nl (DigiD)

Online een voogd aanwijzen via rechtspraak.nl (DigiD)

Ouderlijk gezag

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Tot 1 januari 2023 krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. 

Let op! Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner na 1 januari 2023 een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder.

Voogd

Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

Voorwaarden

Ouderlijk gezag

De voorwaarden voor het aanvragen van ouderlijk gezag leest u op rechtspraak.nl/onderwerpen/gezag 

Voogd

De voorwaarden voor het aanwijzen van een voogd leest u op rechtspraak.nl/onderwerpen/voogdij

Aanpak

Ouderlijk gezag

U kunt ouderlijk gezag aanvragen op de volgende manieren: 

Voogd

U kunt een voogd aanwijzen op de volgende manieren: 

  • U kunt een voogd aanwijzen in uw testament via een notaris.
  • U kunt online een voogd aanwijzen via rechtspraak.nl (DigiD).
  • U kunt schriftelijk een voogd aanwijzen. Download hiervoor via rechtspraak.nl een formulier (pdf). En stuur dit formulier ingevuld naar de Rechtbank.

Afhandeltermijn

U krijgt binnen 2 weken een bevestiging thuisgestuurd.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met Rechtspraak via het telefoonnummer +31 88 36 16 161.