Aangifte doen van overlijden

Direct een afspraak maken

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Doe dit voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Vaak doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Gratis.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

U doet aangifte bij de gemeente waarin de persoon is overleden.

Zo doet u aangifte van overlijden als u de begrafenisondernemer bent:

Zo doet u aangifte van overlijden:

 • U maakt eerst een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000 of maak direct online een afspraak
 • U neemt het volgende mee:
  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • Verklaring van overlijden (A-verklaring) en een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring)¬†voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
  • Formulier van de begrafenisondernemer.
  • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie.
  • Als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
  • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
  • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Toon op de kaart Voorstraat 42 
2201 HW Noordwijk

+31 (0)71 36 60 000

gemeente@noordwijk.nl