Grafsteen plaatsen

Op een graf mag u een gedenkteken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. Een urnennis en urnenkeldertje kunt u afsluiten met een gedenkplaat. Voor het plaatsen van een gedenkteken heeft u een vergunning nodig. De steenhouwer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Formulier vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken (pdf) downloaden

Voorwaarden

De voorwaarden om een gedenkteken te plaatsen zijn onder andere:

  • U plaatst het gedenkteken binnen de ruimte van het graf, urnennis of urnenkeldertje.
  • Uw gedenkteken bestaat uit milieuvriendelijke materialen.
  • U houdt zich aan de regels van de gemeentelijke begraafplaats.

In de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats gemeente Noordwijk leest u meer informatie waaraan gedenktekens en beplanting moeten voldoen. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken betaalt u € 85,-. 

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.