Begraven of cremeren

U kunt een overledene begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. De uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Toestemming voor begraven of cremeren

Natuurlijke doodsoorzaak

Is de overledene door een natuurlijke oorzaak overleden? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente. U heeft hiervoor een verklaring nodig van een arts of een lijkschouwer.

Onnatuurlijke doodsoorzaak

Is de overledene door een onnatuurlijke oorzaak overleden? Bijvoorbeeld door een ongeval of misdrijf? Dan vraagt u eerst toestemming aan de officier van justitie. Daarna vraagt u toestemming aan de gemeente.

Uitstel voor begrafenis of crematie

De overledene moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden begraven of gecremeerd zijn. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Vraag dan uitstel aan bij de gemeente. U kunt uitstel van de begrafenis of crematie vragen in bijzondere situaties:

  • Familieleden moeten uit het buitenland komen.
  • Het lichaam moet onderzocht worden vanwege een misdrijf.
  • Slechte lichamelijke toestand van de moeder van een kind dat doodgeboren of kort na geboorte overleden is.

Een arts moet altijd toestemming geven om een lichaam later te begraven of te cremeren.

Aanpak

De uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan de gemeente. U hoeft dit niet zelf te doen. Uw uitvaartondernemer regelt alles rondom de begrafenis of crematie. Bijvoorbeeld:

  • aangifte doen van overlijden;
  • zorgen voor een kist voor de begrafenis;
  • zorgen voor een graf op een begraafplaats;
  • zorgen voor een urn voor de crematie;
  • uitstel vragen voor begrafenis of crematie.