Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u een begraven overledene herbegraven naar een andere plek of begraafplaats? Of wilt u de begraven overledene toch nog cremeren? Dan moet u of de begrafenisondernemer een vergunning voor herbegraven aanvragen bij de gemeente. Wilt u de overledene cremeren binnen 1 jaar nadat de overledene is begraven? Dan hebt u ook nog toestemming nodig van de officier van justitie. 

Bel met ons Klantcontactcentrum

Voorwaarden

Opgraven kan worden toegestaan als u een aanvraag voor een vergunning voor herbegraven bij de burgemeester aanvraagt:

  • binnen 2 maanden na de begrafenis of;
  • minstens 10 jaar na de begrafenis.

Aanpak

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor herbegraven voor u aanvragen. U kunt het ook zelf doen. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal daarna met u bespreken hoe u de vergunning kunt aanvragen.