Grafruiming

Wij publiceren welke graven op de gemeentelijke begraafplaats geruimd gaan worden via het publicatiebord op de begraafplaats, de gemeenteberichten op onze website en in de plaatselijke weekbladen.

Rechthebbenden van het grafrecht ontvangen van de gemeente tijdig een signaleringsbrief waarin vermeld wordt, dat de grafrechten kunnen worden verlengd of opgezegd.

Voor de kosten kunt u kijken op de tarievenlijst gemeentelijke begraafplaats 2019.

Na ontvangst van de signaleringsbrief dient de rechthebbende aan te geven of het graf verlengd wordt, dan wel opgezegd. Bij verlenging ontvangt rechthebbende een factuur voor het verlengen van het grafrecht.

Algemene begraafplaats Noordwijk

<p>In Noordwijk ligt een gemeentelijke begraafplaats. Op een gemeentelijke begraafplaats mag iedereen die dat wenst, begraven worden. De gemeentelijke begraafplaats aan de Oude Zeeweg 32 is in 1829 in gebruik genomen. Destijds is door de gemeente een stuk duingrond van het rijk aangekocht voor de aanleg van deze begraafplaats. Het ontwerp is van de Leidse stadsarchitect S. van der Pauw. In een later stadium heeft nog een uitbreiding plaatsgevonden.</p>
<p>De begraafplaats is 24 uur per dag geopend.</p>

Adresgegevens

Oude Zeeweg 32

2202 CG Noordwijk

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 36 60 000 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl