Grafsteen plaatsen

Voor het plaatsen van een aandenken bij een graf, zoals een grafsteen, heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken (pdf) downloaden

Op een graf mag u een gedenkteken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. Een urnennis en urnenkeldertje kunt u afsluiten met een gedenkplaat.

De voorwaarden om een gedenkteken te plaatsen zijn:

  • U plaatst het gedenkteken binnen de ruimte van het graf, urnennis of urnenkeldertje.
  • Uw gedenkteken bestaat uit milieuvriendelijke materialen.
  • U houdt zich aan de regels van de gemeentelijke begraafplaats.

€ 82,-

Voor het opvragen van algemene informatie kunt u contact opnemen met de administratie van de gemeentelijke begraafplaats. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan met de begraafplaatsadministratie doorverbinden. 

Voor spoedeisende meldingen tijdens het weekend en in de avonduren kunt u direct contact opnemen met de beheerder van de gemeentelijke begraafplaats via +31 (0)6 53 44 94 12.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken aan bij de gemeente.

Zelf aanvragen

Wilt u zelf een vergunning aanvragen? Dan kunt u een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een gedenkteken (pdf) downloaden. Dit formulier kunt u ingevuld en samen met een werktekening van het gedenkteken naar ons toesturen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.