Herbegraven of alsnog cremeren

Wilt u een overledene herbegraven of alsnog cremeren? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. U of de begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Misschien vindt u dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt. Of u wilt dat de overledene op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U moet dan een vergunning voor herbegraven aanvragen.

Is de overledene begraven, maar wilt u dat hij of zij alsnog gecremeerd wordt? Dan moet u ook een vergunning voor herbegraven aanvragen. Wilt u het stoffelijk overschot cremeren binnen 1 jaar nadat het begraven is? Dan hebt u ook nog toestemming nodig van de officier van justitie.

Opgraven kan worden toegestaan als een aanvraag voor een vergunning bij de burgemeester is aangevraagd óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De begrafenisondernemer kan de vergunning voor u aanvragen.

U kunt het ook zelf doen. U doet dan uw aanvraag bij de gemeente bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal vervolgens met u doornemen hoe u de toestemming kunt aanvragen.