Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan het land waar u wilt trouwen om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken. Woont u in het buitenland? Dan kan uw laatste woongemeente in Nederland dit voor u maken. Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

Bel voor een afspraak (gratis)

Verklaring nodig?

Wilt u weten of u een verklaring nodig heeft? En welke precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aan te vragen bij ons zijn onder andere:

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in de gemeente Noordwijk ingeschreven. Of u woonde in de gemeente Noordwijk voor u naar het buitenland vertrok.

Aanpak

Maak een afspraak (gratis) bij de gemeente. Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 71 36 60 000. U heeft nodig, van u en uw partner:

  • geldig identiteitsbewijs;
  • geboorteakte;
  • uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP), met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat;
  • echtscheidingsakte of overlijdensakte als u eerder getrouwd bent geweest.

Kosten

De kosten bedragen € 27,50.