Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u misschien een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring nodig. Deze vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente.

U kunt als Nederlander in het buitenland trouwen. Het land waar u wilt trouwen, kan om toestemming van uw gemeente vragen. De gemeente kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken.

Woont u in het buitenland en wilt u daar trouwen? Uw laatste woongemeente in Nederland kan dan een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een ongehuwdverklaring voor u maken. 

Wilt u weten of u zo'n internationaal document nodig heeft? En welk precies? Neem dan contact op met de ambassade van dat land. Weet u al in welke buitenlandse plaats u wilt trouwen? Dan kunt u ook contact opnemen met de burgerlijke stand van die plaats. 

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig.

De voorwaarden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid of ongehuwdverklaring aan te vragen zijn onder andere:

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven of u woonde in deze gemeente voor u naar het buitenland vertrok.

€ 23,60 (tarief 2019)

Zo vraagt u de verklaring aan:

  • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente.
  • U vraagt het bewijs schriftelijk aan met een kopie van uw legitimatiebewijs.

U heeft nodig, van u en uw partner:

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • een geboorteakte;
  • een uittreksel van de basisregistratie personen, met daarop uw nationaliteit en burgerlijke staat;
  • als u eerder getrouwd bent geweest: de echtscheidingsakte of de overlijdensakte.

Gemeente Noordwijk

Adresgegevens

Voorstraat 42

2201 HW Noordwijk

Telefoon: (071) 366 00 00 Klantcontactcentrum

gemeente@noordwijk.nl

Uitgelicht