Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Er geldt tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode. Tijdens deze periode verandert er in de praktijk nog niets.

De Brexit heeft gevolgen voor Britse burgers die in Nederland verblijven. De Brexit heeft ook gevolgen voor EU-ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.

Op rijksoverheid.nl kunt u de laatste ontwikkelingen over de Brexit volgen. 

Voor meer informatie als burger kunt u contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via +31 (0)88 04 30 430.

Informatie voor bedrijven

Op dit moment zijn de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Konkrijk uit de Europese Unie voor Britse bedrijven die zakendoen in Nederland en voor bedrijven die Britse staatsburgers in dienst hebben onduidelijk. Ook is niet bekend wat de onderhandelingen betekenen voor Nederlandse bedrijven die banden hebben met het Verenigd Koninkrijk.

Het is zeer waarschijnlijk dat de Brexit ervoor zorgt dat de huidige overeenkomsten over het vrije verkeer van goederen en personen veranderen.  Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar het Brexit-loket voor ondernemers.

Informatie voor Britse burgers

Wat uw verblijfsrecht zal zijn na 31 december 2020, hangt af van de uitkomst van de lopende onderhandelingen. De meest actuele informatie vindt u op ind.nl

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de Britse burgers informeren. De IND verstuurt deze officiële brieven naar het adres waar u momenteel bent ingeschreven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd? Dan ontvangt u deze brief niet. Zorg er daarom voor dat u geregistreerd bent en uw gegevens correct zijn.