Brexit

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) aangekondigd de Europese Unie (EU) te verlaten. Dit heeft gevolgen voor Britse burgers die in Nederland verblijven. De Brexit heeft ook gevolgen voor EU-ondernemers die zaken doen met het VK.

Op Rijksoverheid.nl kunt u de laatste ontwikkelingen over de Brexit volgen. 

Voor informatie als burger kunt u contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) via +31 (0)88 04 30 430.

Informatie voor bedrijven

Op dit moment zijn de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU voor Britse bedrijven die zakendoen in Nederland en voor bedrijven die Britse staatsburgers in dienst hebben onduidelijk. Ook is niet bekend wat de onderhandelingen betekenen voor Nederlandse bedrijven die banden hebben met het VK.

Het is zeer waarschijnlijk dat de Brexit ervoor zorgt dat de huidige overeenkomsten over het vrije verkeer van goederen en personen veranderen. Niettemin blijft het VK - tot de Brexit is voltooid – een volwaardig lid van de EU en is het gebonden aan de huidige verdragen. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar het Brexit-loket voor ondernemers.

Informatie voor Britse burgers

Het VK blijft tot de Brexit een EU-lidstaat. Dit betekent dat u tot die datum een EU-burger blijft. Wat uw verblijfsrecht zal zijn na deze datum, hangt af van de uitkomst van de lopende onderhandelingen. Zowel een deal als geen deal heeft invloed op uw verblijfsrecht. De meest actuele informatie vindt u op Ind.nl.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zal de Britse burgers informeren. De IND verstuurt deze officiële brieven naar het adres waar u momenteel bent ingeschreven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u niet geregistreerd? Dan ontvangt u deze brief niet. Zorg er daarom voor dat u geregistreerd bent en uw gegevens correct zijn.