Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen houdt in, dat u bij al uw bedrijfsbeslissingen kansen benut voor een beter milieu en een betere maatschappij.

In de Wet milieubeheer zijn regels opgenomen waar bedrijven zich aan moeten houden.

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Neem voor meer informatie contact op met de ODWH via +31 71 40 83 100. Of kijk op odwh.nl