Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen houdt in dat u bij al uw bedrijfsbeslissingen kansen benut voor een beter milieu en een betere maatschappij.

In de Wet milieubeheer zijn regels opgenomen waar bedrijven zich aan moeten houden.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op odwh.nl 

De maatregelen die uw bedrijf moet nemen, hangen af van het jaarlijks energieverbruik. Kijk hiervoor in de Wet milieubeheer.