Horecabedrijf beginnen

U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt in bijvoorbeeld een café, restaurant, snackbar, discotheek of hotel. Voordat u een horecabedrijf begint, moet u diverse vergunningen aanvragen zoals een drank- en horecavergunning, terrasvergunning en vanaf 22 december 2020 een exploitatievergunning.

Online een exploitatievergunning aanvragen (eHerkenning)

Maak een afspraak

Bij het opstarten van een horecabedrijf moet u ook een Bibob-procedure volgen. Een medewerker van de gemeente Noordwijk zal u in deze procedure persoonlijk Bibob-formulieren overhandigen. Het is daarom nodig om een afspraak te maken met een medewerker van de gemeente Noordwijk. Neem hiervoor contact op met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Tijdens uw afspraak kunt u ook informatie krijgen over alle andere benodigde vergunningen.

Meer informatie exploitatievergunning

Openbare inrichtingen die na 22 december 2020 gaan beginnen met de exploitatie hebben ook een exploitatievergunning nodig. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

Exploitatievergunning niet vereist

Een exploitatievergunning is niet vereist voor openbare inrichtingen die al werden geëxploiteerd op 22 december 2020. Een exploitatievergunning is bovendien niet vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:

 • winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
 • zorginstelling;
 • museum;
 • bedrijfskantine of -restaurant.

Verlening exploitatievergunning

Een exploitatievergunning wordt alleen verleend als (naar het oordeel van de burgemeester) wordt aangenomen dat de woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde daardoor niet op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.

Weigering exploitatievergunning

De burgemeester kan de exploitatievergunning weigeren als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met:

 • een geldend bestemmingsplan;
 • beheersverordening;
 • exploitatieplan;
 • voorbereidingsbesluit.

Een exploitatievergunning wordt ook geheel of gedeeltelijk geweigerd als één of meer van de beoogde exploitanten:

 • onder curatele staat;
 • de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft;
 • in enig opzicht van slecht levensgedrag is zoals bedoeld in de Drank- en horecawet.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

 Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag?

Aanvraag Kosten
Drank- en horecavergunning € 312,85
Exploitatievergunning € 60,-
Terrasvergunning € 312,85