Milieumelding doen

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een melding doen.

Online een melding doen via aimonline.nl (eHerkenning)

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, garages, transportbedrijven, tankstations en winkels.

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Voor informatie kunt u contact opnemen met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100 of kijken op odwh.nl

Zo doet u een milieumelding:

Omgevingsvergunning

Geeft de Activiteitenbesluit Internetmodule aan, dat u ook een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u online een omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.nl (eHerkenning)