Milieumelding doen

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een melding doen.

Online een melding doen via aimonline.nl (eHerkenning)

Omgevingsvergunning

Geeft de Activiteitenbesluit Internetmodule aan, dat u ook een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u online een omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl (eHerkenning)

Meer informatie

Gemeente Noordwijk heeft de taken op het gebied van milieu overgedragen aan de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Kijk voor meer informatie op odwh.nl of neem contact op met de ODWH via +31 (0)71 40 83 100.