Seksbedrijf beginnen of overnemen

Wilt u een seksbedrijf beginnen of overnemen? Vraag dan een oriënterend gesprek aan bij de gemeente.

Als u een seksbedrijf wilt beginnen, heeft u een vergunning nodig. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld een:

 • seksbioscoop
 • bordeel
 • escortbedrijf
 • parenclub

Er mag in Noordwijk maximaal 1 seksinrichting worden gevestigd. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren anders dan op bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout of bedrijventerrein Klei-Oost in Noordwijk. 

Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

De voorwaarden voor het beginnen of overnemen van een seksbedrijf zijn onder andere:

 • De eigenaar en de eventuele beheerder zijn 21 jaar of ouder.
 • De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan.
 • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).

De gemeente zal een Bibob-onderzoek doen. Hiermee controleert de gemeente de betrouwbaarheid van u en uw bedrijf. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met maximaal 12 weken.

Zo vraagt u een vergunning voor een seksbedrijf aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • In een persoonlijk gesprek wordt toegelicht hoe u de vergunning kunt aanvragen.
 • In een persoonlijk gesprek wordt de Bibob-procedure toegelicht en worden de benodigde formulieren uitgereikt.
 • In de aanvraag moet in ieder geval worden opgenomen:
  • de gegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder;
   • de persoonsgegevens
   • een kopie van het identiteitsbewijs
   • de verblijfstitel
  • het adres van het seksbedrijf;
  • het telefoonnummer dat in advertenties wordt gebruikt;
  • een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst;
  • een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf;
  • eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie;
  • een bedrijfsplan.

Is de afgelopen 5 jaar een vergunning geweigerd voor uw seksbedrijf? Of is een vergunning voor uw seksbedrijf ingetrokken? Geef dit dan aan in uw aanvraag.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.