Seksbedrijf beginnen of overnemen

Wilt u een seksbedrijf beginnen of overnemen zoals een bordeel, escortbedrijf, parenclub of seksbioscoop? Dan heeft u een vergunning nodig. Vraag echter eerst een oriënterend gesprek aan bij de gemeente.

Voorwaarden

Er mag in Noordwijk maximaal 1 seksinrichting worden gevestigd. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te runnen anders dan op bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout of bedrijventerrein Klei-Oost in Noordwijk. 

Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

De voorwaarden voor het beginnen of overnemen van een seksbedrijf zijn onder andere:

 • De eigenaar en de eventuele beheerder zijn 21 jaar of ouder.
 • De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijk bestemmingsplan.
 • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).

De gemeente zal een Bibob-onderzoek doen. Hiermee controleert de gemeente de betrouwbaarheid van u en uw bedrijf.

Vergunning aanvragen

Bel voor een vergunning voor een seksbedrijf eerst met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000 om een oriënterend gesprek aan te vragen. In dit gesprek wordt toegelicht hoe u de vergunning kunt aanvragen, de Bibob-procedure toegelicht en worden de benodigde formulieren uitgereikt. In de aanvraag moet in ieder geval worden opgenomen:

 • de gegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder;
  • de persoonsgegevens
  • een kopie van het legitimatiebewijs
  • de verblijfstitel
 • het adres van het seksbedrijf;
 • het telefoonnummer dat in advertenties wordt gebruikt;
 • een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst;
 • een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf;
 • eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie;
 • een bedrijfsplan.

Is de afgelopen 5 jaar een vergunning geweigerd voor uw seksbedrijf? Of is een vergunning voor uw seksbedrijf ingetrokken? Geef dit dan aan in uw aanvraag.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met maximaal 12 weken. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

€ 2.899,50