Avondwinkel openen

Het is in gemeente Noordwijk niet toegestaan een winkel geopend te hebben na 22:00 uur. 

Ontheffing is niet mogelijk

In de Winkeltijdenwet is bepaald, dat het verboden is op werkdagen een winkel voor publiek geopend te hebben voor 6:00 uur en na 22:00 uur. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van dat verbod. De Noordwijkse gemeenteraad heeft echter geen gebruik gemaakt van die bevoegdheid. Er kan dan ook geen vrijstelling worden verleend voor het geopend hebben van een winkel na 22:00 uur.