Geluidsapparatuur op straat gebruiken

Het gebruiken van geluidsapparatuur of maken van muziek op straat kan voor geluidsoverlast zorgen, dit is verboden. Het college van burgemeester en wethouders kan voor dit verbod ontheffing verlenen. De ontheffing kunt u aanvragen bij de gemeente.

Aanvraag ontheffing

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie aan de gemeente door:

  • waar u de geluidsapparatuur wilt gebruiken;
  • de datum en het tijdstip;
  • waarvoor u de geluidsapparatuur nodig heeft.

Afhandeltermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag éénmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 125,05. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.