Ontheffing sluitingstijden horeca

In de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 zijn de verplichte sluitingstijden voor openbare inrichtingen (horecabedrijven) opgenomen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de openingstijden voor de bebouwde delen van het bedrijf en voor de daarbij behorende terrassen. De burgemeester kan een algemene of incidentele ontheffing verlenen van de reguliere sluitingstijden. Met een algemene ontheffing wordt een ontheffing voor langere tijd bedoeld.

Ontheffing sluitingstijd aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Ontheffing sluitingstijd aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Meer informatie

Neem voor informatie over de mogelijkheden voor een ontheffing van de sluitingstijden van een horecabedrijf contact op met het ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden met een medewerker van het team Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). Geef daarbij door om welk bedrijf het gaat (naam bedrijf en adres) en wat de redenen zijn voor de gewenste openingstijden.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wat zijn de kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag?

Aanvraag Kosten
Algemene ontheffing € 77,70
Incidentele ontheffing € 94,50