Optreden op straat

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 is het verboden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids voor publiek op te treden op bepaalde plekken. De burgemeester kan ontheffing van het verbod verlenen. Aan een ontheffing worden voorwaarden en voorschriften verbonden.

Online ontheffing aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online ontheffing aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Verboden plekken

Op de volgende plekken is het verboden als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar of gids voor publiek op te treden:

 • het strand;
 • Rudolf Tappenbeckweg;
 • Palaceplein;
 • Koningin Wilhelmina Boulevard;
 • Koningin Astrid Boulevard;
 • Zeereep;
 • Vuurtorenplein;
 • De Grent;
 • het plein dat in de volksmond bekend staat als het “Gat van Palace”;
 • Hoofdstraat;
 • Bomstraat;
 • Jan Kroonsplein;
 • Kerkstraat;
 • De Keuvel;
 • Kloosterplein.

Het verbod geldt niet als de activiteiten deel uitmaken van een evenement waarvoor door de burgemeester een evenementenvergunning is verleend.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag betaalt u € 125,05. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.