Reclamemateriaal verspreiden

Het is verboden om gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of goederen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken op de volgende door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gebieden en wegen. Van het verbod kan ontheffing worden verleend door het college van burgemeester en wethouders.

Aanvraagformulier ontheffing flyeren/samplen (pdf) downloaden

Verboden gebieden en wegen

De volgende gebieden en wegen zijn verboden om reclame te verspreiden:

 • het strand;
 • Rudolf Tappenbeckweg;
 • Palaceplein;
 • Koningin Wilhelmina Boulevard;
 • Koningin Astrid Boulevard;
 • Zeereep;
 • Vuurtorenplein;
 • De Grent;
 • het plein dat in de volksmond bekend staat als het “Gat van Palace”;
 • Hoofdstraat;
 • Bomstraat;
 • Jan Kroonsplein;
 • Kerkstraat;
 • De Keuvel;
 • Kloosterplein.

Geen folders achterlaten als afval

U moet goed rekening houden met de volgende bepaling uit de Verordening afvalstoffenheffing Noordwijk: “Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of ander promotiemateriaal onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden weggeworpen.” Deze bepaling is altijd van toepassing, dus ook als er voor de activiteit geen APV-ontheffing nodig is.

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw (complete, ontvankelijke) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betaalt u € 125,05. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.