Terrasvergunning aanvragen

U hebt een terrasvergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij een horecabedrijf. Het maakt daarbij niet uit of het gemeentegrond of eigen grond is.

Aanvraagformulier terrasvergunning (pdf) downloaden 

Omschrijving terras

Volgens de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 is een terras een buiten de besloten ruimte van een openbare inrichting (horecabedrijf) gelegen deel daar waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Terrassenbeleid

De gemeente heeft in beleidsregels vastgelegd waar terrassen mogen worden ingericht. In dit beleid staat aan welke voorwaarden en voorschriften een terras moet voldoen. Bij het behandelen van een aanvraag voor een terrasvergunning wordt naar dit beleid gekeken. Ook wordt er gekeken naar het geldende bestemmingsplan voor die locatie en moeten de regels die gelden volgens de Wet milieubeheer worden gevolgd.

Wilt u vaste schermen of vlonders plaatsen op uw terras? Dan kan het zijn dat u daarvoor een aparte omgevingsvergunning voor het bouwen moet aanvragen.

Voor een terras op gemeentegrond betaalt u precariobelasting.

Aanpak

Omdat er nogal wat komt kijken bij het realiseren van een terras adviseren wij u om vooraf overleg te hebben met een medewerker van het team Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH). Bel hiervoor met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000. Zij zullen u dan doorverbinden. Daarna kunt u het aanvraagformulier terrasvergunning (pdf) downloaden en ingevuld naar ons sturen.

Afhandeltermijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betaalt u € 312,85. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.