Venten

Wilt u op straat of huis-aan-huis goederen verkopen? Dan heeft u een ventvergunning nodig. Het gaat hierbij om het te koop aanbieden, het verkopen of het afgeven van goederen, maar ook het aanbieden van diensten.

Online een ventvergunning aanvragen als natuurlijk persoon (DigiD)

Online een ventvergunning aanvragen als bedrijf (eHerkenning)

Handel in de openbare ruimte 

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening Noordwijk 2021 heeft u een ventvergunning nodig in alle gevallen waarbij sprake is van handel:

  • op of aan de weg;
  • aan openbaar water;
  • aan huis, of;
  • op een andere voor het publiek toegankelijke, in de open lucht gelegen plaats.

Ventvergunning niet altijd nodig

U heeft geen vergunning nodig voor:

  • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van gedrukte of geschreven stukken in het kader van de vrijheid van meningsuiting;
  • het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
  • het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op een standplaats of op een door de gemeenteraad ingestelde markt, hiervoor gelden andere regelingen.

Afhandeltermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betaalt u € 312,85. Deze kosten betaalt u ook als de aanvraag wordt afgewezen.