Huisregels

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk om haar bezoekers gastvrij, in een positieve sfeer en veilig te ontvangen. Wij verwachten van onze medewerkers, dat zij u met respect behandelen. Van u verwachten wij hetzelfde respect richting andere bezoekers en onze medewerkers. We hebben daarom een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. Zo blijft het gemeentehuis een prettige en veilige plaats voor iedereen. Respecteert u onze huisregels niet? Dan moeten wij helaas optreden.

Onze huis- en gedragsregels:

 • Heb respect voor elkaar: schelden, dreigen, discrimineren, agressie, geweld en/of vernieling hoort hier niet bij.
 • Bellen: houd rekening met uw omgeving. Bent u aan de beurt bij een balie? Leg uw telefoon even weg.
 • Laat zien wie u bent: we willen graag weten wie u bent. Daarom is gezichtsbedekking niet toegestaan.
 • Hulp- en geleidehonden zijn welkom in het gemeentehuis. Het meebrengen van andere (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u niet langer dan nodig in het gemeentehuis te blijven.
 • Wij vragen u niet te eten of te drinken in het gemeentehuis.
 • Maakt u tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis een foto, film- of geluidsopname? En is hierop een bezoeker of medewerker te zien of horen ? Dan bent u verplicht hier vooraf toestemming voor te vragen. In verband met privacy van onze bezoekers en medewerkers.
 • Roken, gebruik van drugs en/of alcohol is niet toegestaan in het gemeentehuis.

Toezicht en maatregelen

Wij letten erop, dat iedereen zich aan de huis- en gedragsregels houdt. Bij het overtreden van onze huis- en gedragsregels, zullen wij u hierop aanspreken. Als u de aanwijzingen van onze medewerkers niet opvolgt, dan kan de gemeente besluiten:

 • u niet verder te woord te staan en u te verzoeken het gebouw te verlaten;
 • een schriftelijke waarschuwing uit te reiken of naar uw huisadres te sturen;
 • bij herhaling en bij ernstige overtredingen de toegang het gemeentehuis voor een bepaalde periode te ontzeggen;
 • de dienstverlening tijdelijk te stoppen;
 • een combinatie van bovenstaande maatregelen op te leggen.

Bij bedreiging, geweldsdelicten of bij materiële schade schakelen wij altijd de politie in voor het opmaken van een proces-verbaal. En het doen van aangifte. Alle schade wordt op de dader verhaald.

Aanvullende maatregelen tijdens corona

Kijk voor de aanvullende maatregelen tijdens corona op onze pagina Contact en openingstijden Klantcontactcentrum onder het kopje 'Publieksbalies Noordwijk'.