Huisregels

Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk om haar bezoekers gastvrij, in een positieve sfeer en veilig te ontvangen. Wij verwachten van onze medewerkers, dat zij u met respect behandelen. Van u verwachten wij hetzelfde respect richting andere bezoekers en onze medewerkers. We hebben daarom een aantal huis- en gedragsregels opgesteld. Zo blijft het gemeentehuis een prettige en veilige plaats voor iedereen. Respecteert u onze huisregels niet? Dan moeten wij helaas optreden.

Onze huis- en gedragsregels:

 • Heb respect voor elkaar: schelden, dreigen, discrimineren, agressie, geweld en/of vernieling hoort hier niet bij.
 • Bellen: houd rekening met uw omgeving. Bent u aan de beurt bij een balie? Leg uw telefoon even weg.
 • Laat zien wie u bent: we willen graag weten wie u bent. Daarom is gezichtsbedekking niet toegestaan.
 • Hulp- en geleidehonden zijn welkom in het gemeentehuis. Het meebrengen van andere (huis)dieren is niet toegestaan.
 • Wij verzoeken u niet langer dan nodig in het gemeentehuis te blijven.
 • Wij vragen u niet te eten of te drinken in het gemeentehuis.
 • Maakt u tijdens uw bezoek aan het gemeentehuis een foto, film- of geluidsopname? En is hierop een bezoeker of medewerker te zien of horen ? Dan bent u verplicht hier vooraf toestemming voor te vragen. In verband met privacy van onze bezoekers en medewerkers.
 • Roken, gebruik van drugs en/of alcohol is niet toegestaan in het gemeentehuis.

Toezicht en maatregelen

Wij letten erop, dat iedereen zich aan de huis- en gedragsregels houdt. Bij het overtreden van onze huis- en gedragsregels, zullen wij u hierop aanspreken. Als u de aanwijzingen van onze medewerkers niet opvolgt, dan kan de gemeente besluiten:

 • u niet verder te woord te staan en u te verzoeken het gebouw te verlaten;
 • een schriftelijke waarschuwing uit te reiken of naar uw huisadres te sturen;
 • bij herhaling en bij ernstige overtredingen de toegang het gemeentehuis voor een bepaalde periode te ontzeggen;
 • de dienstverlening tijdelijk te stoppen;
 • een combinatie van bovenstaande maatregelen op te leggen.

Bij bedreiging, geweldsdelicten of bij materiële schade schakelen wij altijd de politie in voor het opmaken van een proces-verbaal. En het doen van aangifte. Alle schade wordt op de dader verhaald.