Nieuws RSS icoon

 • Noordwijkse jongeren in gesprek met de gemeente

  30 november 2020

  Hoe komen we komende feestdagen veilig en leuk door? Dit was het onderwerp van gesprek tussen jongeren en de gemeente Noordwijk.

 • Gemeentehuis overspoeld door Sinterklaastekeningen

  28 november 2020

  Donderdag 26 november 2020 brachten de kinderen van Kindercentrum Het Zandkasteel uit Noordwijk Binnen een bezoekje aan het gemeentehuis om hun Sinterklaastekeningen te overhandigen aan de burgemeester.

 • Nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur

  27 november 2020

  Frans Mencke start op dinsdag 1 december 2020 op ad interimbasis bij gemeente Noordwijk als nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur. Het college heeft hem een duidelijke opdracht meegeven.

 • Noordwijkse detailhandel ondersteunt actie Aandacht voor elkaar

  26 november 2020

  Deze week zijn de Noordwijkse supermarkten en diverse winkels gestart met het uitdelen van sympathieke Aandacht voor elkaar deurhangers.

 • Ontwikkelingen De Schelft

  26 november 2020

  De impact van de brand in De Schelft is enorm. De werkgroep ‘Afwikkeling De Schelft’ staat voor veel uitdagingen. Een tussenbericht over de uitgezette acties.

 • Aan de slag met verbeteren afval scheiden

  26 november 2020

  In onze gemeente willen we in alle dorpen dezelfde regels voor het inzamelen van huisafval. Ook moeten we de komende 4 jaar met elkaar zorgen voor minder restafval. Niet 50 maar 70% procent van ons huisafval moet straks gescheiden worden. De gemeenteraad stelde het uitvoeringsplan hierover op dinsdag 24 november 2020 vast.

 • Campagne Opgenomen op de Werkvloer

  25 november 2020

  Gemeente Noordwijk doet mee met de regionale campagne voor meer openheid over psychische klachten op de werkvloer. Met betere beeldvorming, openheid, begrip en wat begeleiding bereik je meer. Bij medewerkers én kandidaatwerknemers.

 • Burgemeester Wendy Verkleij in gesprek met inwoners

  25 november 2020

  Burgemeester Wendy Verkleij voerde afgelopen weken persoonlijke gesprekken met bewoners over hoe zij de corona periode doorkomen en om te horen wat er bij hen leeft. Op de oproep om in gesprek te gaan met de burgemeester reageerde een grote diversiteit aan inwoners. De leeftijd en achtergrond van de inwoners met wie de burgemeester sprak, waren enorm verschillend, de jongste is 14 en de oudste 86 jaar.

 • Niet vergeten. Verlenging van je parkeervergunning

  24 november 2020

  Eind november 2020 benadert Parkeerservice Noordwijk zijn klanten in Noordwijk Binnen en in Noordwijk aan Zee voor onder meer de verlenging van hun huidige vergunning. Ze hebben tot 1 januari 2021 de tijd om de huidige vergunning te verlengen voor jaargang 2021.

 • 18e noodverordening Covid-19

  19 november 2020

  Vanaf woensdag 18 november 2020 om 22:00 uur is de 18e noodverordening Covid-19 van kracht.

 • Werkgroep Afwikkeling De Schelft

  19 november 2020

  Na de brand is de werkgroep Afwikkeling De Schelft gestart. Betrokken mensen zetten zich in om met elkaar urgente zaken te regelen.

 • Enquête toekomstvisie De Schelft

  19 november 2020

  Heb je een kwartiertje van je tijd voor De Schelft? Doe mee met het onderzoek en geef De Schelft de toekomstvisie die hij verdient. Na de verschrikkelijke brand is een heldere visie meer dan nodig.

 • Gemeente krijgt Wapendiploma

  18 november 2020

  Gemeente Noordwijk heeft een eigen wapen. Tijdens een sobere plechtigheid overhandigde de Hoge Raad van Adel het Wapendiploma aan burgemeester Wendy Verkleij.

 • Na de brand. Brief Burgemeester Verkleij

  17 november 2020

  De grote brand in de sporthal was intens en desastreus. Burgemeester Verkleij stuurde een hartverwarmende brief aan de mensen die vlakbij De Schelft wonen. “Ik hield rekening met alle scenario’s en had hierover intensief contact met de hulpdiensten”.

 • Onrust bij eigenaren paardenweitjes

  17 november 2020

  Als je buren bij de gemeente klagen dat je ten onrechte een paardenweitje hebt ingericht, is dat wel wat anders dan het handhavingstraject om de verrommeling van het landschap tegen te gaan. Maar dat alles lijkt nu door elkaar te gaan lopen.

 • Prachtige blauwdrukken Visserskapel teruggevonden

  16 november 2020

  Erfgoed Leiden en Omstreken heeft blauwdrukken van de Visserskapel aan hun archief toegevoegd. De Visserskapel staat in de Hoofdstraat in Noordwijk.

 • Winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast

  16 november 2020

  Als het straks kouder wordt, gaan de open haarden en houtkachels weer aan. Dit veroorzaakt rook. Er zijn handige tips om te zorgen voor zo min mogelijk rook en overlast voor jouw omgeving.

 • Waar halen we onze energie in de toekomst vandaan? Denk mee!

  16 november 2020

  Hoe gaan we energie duurzaam opwekken in de gemeente? En hoe gaan we energie besparen? De keuzes die de gemeente hierover moet maken, hebben grote invloed op de buurt waar jij woont, werkt en in je vrije tijd naartoe gaat.

 • Massastudie Gat van Palace en plek bij Prominent Inn

  12 november 2020

  Het repareren van het bestemmingsplan Zeewaardig gaat zijn 3e fase in. Deze stap start met het uitvoeren van een stedenbouwkundige massastudie. Het Gat van Palace en de plek achter het Prominent Inn worden bestudeerd.

 • Toekomst gemeentesecretaris Carsten Hof buiten de gemeente

  12 november 2020

  In de afgelopen maanden hebben het college van B&W en gemeentesecretaris Carsten Hof constructief overleg gevoerd over de toekomst van de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Daarbij is eveneens gesproken over de vraag of hij de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van Noordwijk zou voortzetten. Gezamenlijk en in goed overleg is besloten dat de toekomst van Carsten Hof buiten de gemeente ligt.

 • Voorlopige aanwijzing voorkeursrecht percelen Bever Holding

  12 november 2020

  De aangekondigde veiling van bezit van vastgoedonderneming Bever Holding noopt de gemeente Noordwijk tot een unieke stap. Donderdag 12 november 2020 maakte de gemeente bekend op de percelen een voorkeursrecht te vestigen.

 • Sportaccommodaties verduurzamen

  11 november 2020

  Acht sportverenigingen in gemeente Noordwijk maken zich op voor een verduurzamingsslag onder begeleiding van Green2live. De energiescan werd aangeboden door gemeente Noordwijk.

 • Een Sinterklaasbericht voor kinderen

  11 november 2020

  Ook onze burgemeester doet mee aan de actie van het Sinterklaas Journaal!

 • Brief burgemeester Wendy Verkleij

  10 november 2020

  Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef op maandag 9 november 2020 een brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

 • Aangekondigde veiling

  09 november 2020

  De aankondiging dat een aantal percelen van de Bever Holding geveild gaan worden heeft ook de gemeente Noordwijk bereikt. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

 • Nieuwe flat aan de Van de Mortelstraat

  10 november 2020

  Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen om de bouw van een nieuwe flat aan de Van de Mortelstraat mogelijk te maken. Het kan niet snel genoeg gaan. Maar wat komt er precies?

 • Ontwikkeling Herenweg 80 Noordwijkerhout

  05 november 2020

  Het karakteristieke verleden behouden én de locatie een toekomst geven. Het college heeft de volgende stap gezet om de ontwikkeling Herenweg 80 in Noordwijkerhout mogelijk te maken. Wat zijn de plannen met het perceeltje aan de rand van het mooie dorp?

 • Nieuwe subsidieregels, nieuwe subsidiemogelijkheden

  03 november 2020

  De gemeente Noordwijk heeft recent alle subsidieregels gewijzigd. Dit biedt (nieuwe) subsidiemogelijkheden op het gebied van sport, cultuur, evenementen, initiatieven in de wijk en jeugd.

 • Voortgang integrale toegang

  03 november 2020

  Een ingang voor zorg en ondersteuning. Daaraan is hard gewerkt de afgelopen periode. Het ene loket gaat op 1 januari 2021 van start. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

 • Voortgangsrapportage Structurele parkeeroplossingen Noordwijk aan Zee

  03 november 2020

  Het college heeft de voortgangsrapportage ‘Structurele parkeeroplossingen Noordwijk aan Zee’ aan de gemeenteraad aangeboden. De overzichtelijke rapportage maakt inzichtelijk van welke projecten de gemeente werk maakt om het kustparkeren te verbeteren. Indrukwekkend.

 • Wijkrenovatie Zeeburg

  03 november 2020

  De gemeente bereidt de wijkrenovatie van de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout voor. Dat kost veel tijd, zo blijkt uit een collegebrief aan de gemeenteraad. Dat heeft gevolgen voor de planning. Uitstel maar zeker geen afstel.

 • 3e rotonde met fietsersvoorrang

  03 november 2020

  In november 2020 krijgt de 3e rotonde in Noordwijk fietsersvoorrang. Het gaat om de rotonde Beeklaan - Jan van Gent - Gladiolusstraat in Noordwijk aan Zee. Ook krijgt een deel van de Beeklaan nieuw asfalt.

 • Plannen landschapspark Duineveld steeds concreter

  03 november 2020

  Op de schetsen landschapspark en speeleiland Duineveld volgden veel reacties van betrokken inwoners. Het heeft geleid tot een voorlopig ontwerp waarin veel van hun op- en aanmerkingen zijn verwerkt. Met elkaar op voor een pareltje van een park tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee.

 • Zo zit het met Het Zilt in De Zilk

  02 november 2020

  Het college informeerde de gemeenteraad over bouwproject Het Zilt. Het gaat om meer dan nieuwe woningen, zo blijkt uit de brief. Bomenkap bijvoorbeeld en de vraag: wie gaan er wonen in de nieuwe woningen?

 • Coronasnelteststraat Duin- en Bollenstreek

  07 november 2020

  Groen licht voor de komst van een coronasnelteststraat in Noordwijkerhout. De ontheffingsvergunning is verstrekt. Vanaf woensdag 4 november 2020 geopend. Alleen op afspraak.

 • Volg het webinar over de Regionale Energiestrategie op 10 november 2020

  02 november 2020

  Op dinsdag 10 november 2020 organiseert RES-regio Holland Rijnland een webinar over de Regionale Energiestrategie (RES). In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland werken aan een eigen Regionale Energie Strategie, de RES. Samen maken deze regio’s plannen die bijdragen aan de nationale doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn.

 • Tijd om naar Noordwijk te komen

  27 mei 2020

  Gemeente Noordwijk stelt een subsidie van € 100.000,- beschikbaar aan Noordwijk Marketing voor het ontwikkelen en uitvoeren van de campagne Noordwijk 2020. Het bedrag komt uit het uitvoeringsbudget Corona. Steun om de bezoekerseconomie weer op gang te krijgen.

 • Aangemerkte bomen

  03 maart 2020

  In Noordwijkerhout, Ruigenhoek en De Zilk zie je ze staan. Bomen met een teken erop. Het heeft te maken met het groenonderhoud en het gezond houden van het bomenbestand.

 • Eenzaamheid. Wil jij je verhaal erover delen?

  18 februari 2020

  Eenzaamheid... Ken je dat? Voor een publicatie in het bekende magazine Leef! komen wij namelijk graag in contact met mensen die hun ervaring met eenzaamheid willen delen. Ben jij bereid om jouw verhaal te delen? Daar zou je heel veel mensen mee kunnen helpen.

 • Loden waterleidingen

  04 februari 2020

  De GGD Hollands Midden voert een voorlichtingscampagne tegen lood in drinkwater. De kans daarop is groot als je in een huis woont dat voor 1960 is gebouwd. Of bij nieuwe kranen en koppelstukken.

 • Moeilijk kiezen voor de Zonnekant

  30 januari 2020

  Het snippergroen huren, kopen of teruggeven. Het blijkt voor de inwoners van de Zonnekant in de kern Noordwijk Binnen lastig kiezen. Ondanks het mooie aanbod van de gemeente. Toch vraagt de gemeente de Zonnekant om voor 1 maart 2020 hun keuze bekend te maken.

 • Stekker uit Blue Energy

  27 januari 2020

  Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben op 25 januari 2020 besloten de intentieverklaring voor het realiseren van een Blue Energy centrale niet te verlengen. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn de financiering voor het project rond te krijgen.

 • Oplaadpunten elektrische auto's

  14 januari 2020

  Gemeente Noordwijk kent 2 manieren voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto's in de openbare ruimte. Een derde manier wordt nu onderzocht. Die lijkt een probaat middel tegen laadpaalklevers.

 • Welzijnskwartier aan de slag in Noordwijk

  14 januari 2020

  Wethouder Dennis Salman en Piet van Arkel, directeur stichting Welzijnskwartier, ondertekenden maandag 13 januari 2020 de uitvoeringsovereenkomst op grond waarvan Welzijnskwartier aan de slag kan in Noordwijk.

 • In actie tegen verpaarding van de bollenstreek

  08 januari 2020

  Op 1 januari 2020 is gemeente Noordwijk gestart met het controleren van de percelen in het landelijk gebied die echt bestemd zijn voor bollengronddoeleinden. Alles op alles om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek in stand te houden.

 • Doorpakken met de kernbezoeken

  05 december 2019

  Het college van burgemeester en wethouders gaat door met de kernbezoeken. De bekende bezoeken waarop de kernwethouder de inwoners van ‘zijn’ kern ontmoet. Wel zijn er verbeterpunten, zo bleek uit de evaluatie. Verbinden en ontmoeten daar gaat het om.

 • Knabbelen bij Como

  04 december 2019

  Schaapskudde de Vrolijke Schapen is begin december 2019 neergestreken bij het Oosterduinse Meer om daar vier dagen lang hun vrolijke werk te doen.

 • Wandelen over de geschiedenis van Noordwijk Binnen

  02 december 2019

  Samen maken we Noordwijk. Ook op het punt van het verbeteren van de uitstraling van de winkelstraat in Noordwijk Binnen: de Kerkstraat. Het ziet er weer wat mooier uit dankzij de Walk of History. De stralende Kerkstraat zet de eigen geschiedenis in het zonnetje.

 • 3500 bomen snoeien voor de verkeersveiligheid

  26 november 2019

  De komende weken snoeit een ploeg 3500 bomen in en om Noordwijk Binnen. Vooral takken die over het trottoir hangen. Of over het fietspad of de weg. Dat snoeien houdt de bomen bovendien in topconditie.

 • Samen op voor betaalbare, goede en duurzame woningen

  28 november 2019

  De Prestatieafspraken 2020 gemeente Noordwijk, Antonius van Padua en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout zijn gereed en ondertekend. Samen op voor betaalbare woningen voor De Zilk en Noordwijkerhout. Van een goede en duurzame kwaliteit bovendien.

 • Autovrij-autoluw centrum Noordwijkerhout. Hoe het wel zit.

  07 november 2019

  Onrust bij inwoners en ondernemers uit Noordwijkerhout. De bron. Het Noordwijkerhouts Weekblad van dinsdag 5 november 2019. Daarin staat verkeerde berichtgeving over het autovrij-autoluw maken van het centrum. Wethouder Roberto ter Hark schreef de redactie aan. Hoe zit het wel?

 • Start aanleg tijdelijke parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee

  23 oktober 2019

  Eind oktober start de aanleg van 75 extra en tijdelijke parkeerplaatsen op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Er ligt meer in het verschiet. De extra plekken zorgen ervoor dat de toch al hoge parkeerdruk niet nog verder oploopt bij bouwprojecten in de kern Noordwijk aan Zee.

 • Plant bollen voor de bij

  08 oktober 2019

  De herfst is ook een moment om aan de bloemen en bijen te denken. Het is nu namelijk de tijd om bollen voor het komende voorjaar te planten. In het vroege voorjaar is het voor de bijen en hommels lastig om eten te vinden. Die eerste bloeiers in het voorjaar zijn noodzakelijk voor hommels en bijen om een goede start te maken na de winterslaap.

 • Burgemeester sluit Home opnieuw

  06 september 2019

  Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sluit ‘Home’ opnieuw. Aansluitend op de spoedsluiting die eerder werd opgelegd. Ze heeft dat op dinsdag 20 augustus 2019 besloten.

 • Burgemeester sluit ‘Home’ aan De Grent

  07 augustus 2019

  Op last van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld is dinsdag 6 augustus 2019 het pand aan De Grent 14 voor de duur van 2 weken gesloten. Zij besloot dit na de vondst van een explosief bij het pand. Ook bekend als 'Home'.

 • College beantwoordt PvdA-vragen over winstmarges gecontracteerde zorgaanbieders

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de PvdA over de zorgaanbieders die de gemeente contracteert en die winsten halen van meer dan 10%. Onacceptabel, zo vindt de PvdA. Hoe zit dat met de Noordwijkse Wmo en jeugdzorg?

 • College beantwoordt vragen van D66 Noordwijk over Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout. Waarom werkt het college daar aan mee?

 • College beantwoordt CDA vragen over beachbiken op strand

  01 augustus 2019

  Het college heeft de vragen beantwoord die het CDA heeft gesteld over het beachbiken op het Noordwijkse strand. De partij hoort graag onder welke omstandigheden dat mogelijk is.

 • Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds

  22 mei 2019

  De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd

 • Wonen waar gewoond moet worden. Handhaving van overlast

  15 april 2019

  Wonen waar gewoond moet worden. Want een woning is bedoeld om in te wonen. Toeristische verhuur van woningen is verboden en kan overlast geven. Daarom zal hiertegen handhavend worden opgetreden.

 • Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk

  04 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

 • Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord

  28 oktober 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

 • Programmabegroting 2019 ter inzage

  31 december 2018

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend

  10 juli 2019

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich

  31 december 2018

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid

  21 december 2018

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.