Nieuws RSS icoon

 • Oproep aan minister

  02 april 2020

  Gemeenten en ondernemers uit de Duin- en Bollenstreek roepen minister Wiebes op om ondernemers te helpen met het betalen van hun huur of pacht. Er wordt te weinig verdiend om aan alle verplichtingen te blijven voldoen. Omvallen dreigt.

 • Blijf thuis. Ook op zonnige dagen

  02 april 2020

  Samen met haar collega-burgemeesters uit de regio houdt burgemeester Verkleij de weerberichten scherp in de gaten. Zonnige dagen bepalen de verwachting over wat mensen doen. Er op uit. Frisse neus halen. Of niet. En dus ook de maatregelen die genomen worden.

 • Werkzaamheden aan Bavo-hoofdgebouw

  02 april 2020

  In april en mei 2020 vinden er werkzaamheden plaats aan het Sint Bavo-hoofdgebouw op Landgoed in den Houte in Noordwijkerhout. Het gaat om restauratie van het voorste torentje en om het verwijderen van asbest.

 • College informeert raad over impact corona op Sociaal Domein

  02 april 2020

  Het college heeft begin april 2020 de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de impact van de coronacrisis op het Sociaal Domein. Hoe zorgen we ondanks alles zo goed als mogelijk voor elkaar.

 • Hoe pakt de gemeente coranacrisis aan?

  02 april 2020

  Met een brief heeft burgemeester Verkleij de gemeenteraad van Noordwijk woensdag 1 april 2020 de gemeenteraad van Noordwijk geïnformeerd over wat de gemeente doet in deze coronacrisis. Een meer dan volledig overzicht.

 • Aanvulling derde noodverordening

  02 april 2020

  Vrijdag 3 april 2020 om 12:00 uur treedt een nieuwe noodverordening in werking. Voluit: de noodverordening tot wijziging van de 3de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Hollands Midden 1 april 2020.

 • Regelingen regionaal vervoer aangepast

  01 april 2020

  In verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen, zijn de regelingen van het regionaal vervoer aangepast

 • Nieuwe brief burgemeester over gevolgen coronavirus

  31 maart 2020

  Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef op maandag 30 maart 2020 een nieuwe brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

 • Wonen op recreatieparken

  30 maart 2020

  Het college van B&W heeft de vragen van Doen! beantwoord over woningnood en wonen op recreatieparken waaronder Solassi. “Landelijke ontwikkeling volgen en wachten op nieuwe wetgeving”.

 • Nieuwe noodverordening coronavirus

  27 maart 2020

  De nieuwe landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavivirus zijn opgenomen in de 3e Noodverordening.

 • Vraag het aan het Meedenkersnetwerk

  27 maart 2020

  Inwoners van Noordwijk kunnen gebruikmaken van het nieuwe Meedenkersnetwerk. De meedenkers zijn een gids en wijzen snel en eenvoudig de weg naar maatschappelijke loketten, regelingen en activiteiten. Nu alleen nog digitaal en telefonisch. Na de coronacrisis natuurlijk bij voorkeur persoonlijk.

 • Kom niet naar de Noordwijkse stranden

  27 maart 2020

  De kust lokt met het mooie lenteweer, maar nog steeds is het beter de verleiding van een bezoekje te weerstaan. Daarom opnieuw deze oproep: kom niet naar het strand en de boulevards van Noordwijk. Je zit te snel hutjemutje op elkaar en kunt daardoor niet de verplichte 1,5 meter afstand aanhouden. Ook ben je al heel snel een groep. Het kan niet meer.

 • Nieuwe bomen bij R.K. begraafplaats

  26 maart 2020

  Er komen 3 nieuwe eiken bij de Rooms-katholieke begraafplaats aan Gooweg in Noordwijk. Een aannemer plaatst ze op vrijdag 27 maart 2020.

 • Noordwijk stelt chalets beschikbaar voor zorgprofessionals

  26 maart 2020

  Een prachtig voorbeeld van verbinding, samenwerking, creatief denken en snel handelen geeft eerstelijns zorgprofessionals de gelegenheid op een externe locatie om tot rust te komen.

 • Doe mee regelingen tijdelijk stopgezet

  26 maart 2020

  De Doe mee regelingen stimuleren deelname aan de maatschappij. Op dit moment is het in verband met de maatregelen om het coronavirus in te dammen niet mogelijk om deel te nemen aan maatschappelijke- en groepsactiviteiten. De Doe mee regelingen worden daarom tijdelijk stopgezet.

 • Brandhaarden bastaardsatijnrupsen voorkomen

  26 maart 2020

  De lente is volop losgebarsten. Ook de bastaardsatijnrups komt bijna uit zijn winterslaap. Gelukkig ruimen vrijwilligers nu al nesten. Ze nemen daarbij alle voorgeschreven coronarichtlijnen in acht.

 • Extra maatregelen Milieustraten Noordwijk en Noordwijkerhout

  24 maart 2020

  Meerlanden en de gemeenten Noordwijk en Katwijk maximaliseren het aantal voertuigen dat tegelijkertijd wordt toegelaten op de milieustraat in Noordwijkerhout en Katwijk.

 • Maatregelen aanpak coronavirus aangescherpt

  24 maart 2020

  Het kabinet heeft op maandag 23 maart 2020 de maatregelen aangescherpt in de aanpak van het coronavirus.

 • Noordwijkse strandpaviljoens sluiten voorlopig afhaalpunten

  22 maart 2020

  Bijna alle Noordwijks strandpaviljoens hebben zondagochtend 22 maart dat besluit genomen. Zo helpen ze het coronavirus in te dammen.

 • Brief burgemeester over grote gevolgen corona op dagelijks leven

  22 maart 2020

  Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef een brief aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk over de grote gevolgen die het coronavirus heeft op ons dagelijks leven. Bekijk haar gesproken bericht (klik op link linksboven in afbeelding) of lees de brief.

 • Bel of mail met onze zorgloketten

  19 maart 2020

  De loketten van het Lokaal Loket Noordwijk, het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout en het spreekuur van het Sociaal Wijkteam Noordwijk zijn gesloten. U kunt er niet langskomen. Toch kunt u via de e-mail en de telefoon de medewerkers spreken. Ze staan u graag bij. Helpen u graag verder.

 • Collegebrief aan Ondernemersverenigingen Noordwijk

  19 maart 2020

  Wat is voor ondernemers nog de ondernemersruimte gegeven alle maatregelen die er zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen? In een brief aan de ondernemersverenigingen geeft het college enkele aanwijzingen en adviezen. "Wij roepen u dan ook op om te leven naar de maatregelen zoals die nu gelden".

 • Richtlijn aantal aanwezigen uitvaarten

  18 maart 2020

  Het nemen van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bij uitvaarten is helaas ook in onze gemeente onvermijdelijk. Hiervoor worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het RIVM heeft op 16 maart 2020 een nieuwe richtlijn bekendgemaakt over het aantal aanwezigen en de nazit bij een uitvaart.

 • Afvalinzameling anders georganiseerd vanwege corona

  18 maart 2020

  De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen hebben ook gevolgen voor de afvalinzameling. Dat merkt iedereen. Het is echt even anders.

 • Gemeentelijke sportparken dicht

  18 maart 2020

  Alle gemeentelijke sportparken in Noordwijk gaan dicht. Zo heeft de gemeentelijke Taskforce Corona woensdag 18 maart 2020 besloten.

 • Ondernemers krijgen uitstel betaling gemeentelijke belastingen

  16 maart 2020

  Als gevolg van de maatregelen die het Rijk heeft genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen ondernemers in de financiële problemen komen. Daarom heeft het college besloten, dat de ondernemers de aanslagen gemeentelijke belastingen in het laatste kwartaal van 2020 mogen betalen. Het gaat om de OZB niet-woningen en de rioolheffing.

 • Bijeenkomst Vuurtorenplein afgelast

  19 maart 2020

  De geplande informatiebijeenkomst voor de herontwikkeling van het Vuurtorenplein op maandag 23 maart 2020 is afgelast.

 • Vergaderingen gemeenteraad t/m 6 april 2020 afgelast

  16 maart 2020

  Als gevolg van aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is besloten om alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad tot en met 6 april 2020 te annuleren.

 • Weekmarkten gaan door

  16 maart 2020

  In Noordwijk vinden wekelijks 2 markten plaats: op maandag rond de Witte Kerk in Noordwijkerhout en op donderdag op het Kloosterplein in Noordwijk.

 • Commissie Bezwaar- en klaagschriften 16 maart 2020

  16 maart 2020

  Op maandagavond 16 maart 2020 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur

 • Dienstverlening gemeente verder aangepast

  15 maart 2020

  Ook gemeente Noordwijk handelt naar de aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus. Vanaf maandag 16 maart 2020 kunt u niet meer zonder afspraak terecht bij de gemeente Noordwijk.

 • Bericht burgemeester aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk

  22 maart 2020

  In verband met de aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus heeft burgemeester Wendy Verkleij een brief geschreven aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk.

 • Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport i.v.m. coronavirus

  15 maart 2020

  Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

 • Noodverordening VRHM Coronavirus

  19 maart 2020

  Op 13 maart 2020 tekende de Voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden de Noodverordening COVID-19.

 • Dienstverlening aan balies aangepast, balies in Noordwijkerhout gesloten

  19 maart 2020

  De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus hebben ook effect op de dienstverlening van de gemeente Noordwijk. Vanaf vrijdag 13 maart 2020 tot 1 april 2020 zijn alleen nog de publieksbalies in Noordwijk geopend. U kunt daar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12:30 uur terecht. Op donderdagavond van 17:00 - 20:00 uur. Een afspraak maken is niet nodig.

 • Nieuw landschapspark

  13 maart 2020

  Een aansprekende naam. Een inspirerend beeld. Voor een nieuw landschapspark met speeleiland in het Middengebied in Noordwijk zoekt de gemeente naar ideeën. Samen maken we Noordwijk groener.

 • Tekstvoorstel nieuwe APV beschikbaar. Reacties welkom

  09 maart 2020

  Door de fusie moet er een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk (APV) komen. Deze vervangt de huidige APV’s van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het eerste ambtelijke tekstvoorstel voor de APV is nu beschikbaar.

 • Ook in Noordwijk besmettingen

  16 maart 2020

  Ook in Noordwijk zijn inwoners besmet met het nieuwe Coronavirus zo bleek na tests. Het ging op 8 maart 2020 om 2 besmettingen.

 • Project renovatie en hergebruik landschuurtjes van start

  06 maart 2020

  Slapen aan de rand van de bollenvelden in een gerenoveerd landschuurtje. Met dat doel worden drie landschuurtjes in de gemeenten Noordwijk en Teylingen opgeknapt. Als de vergunningen rond zijn, kunnen ze gebruikt worden als overnachtingsplek voor wandelaars, fietsers en toeristen.

 • Aangemerkte bomen

  03 maart 2020

  In Noordwijkerhout, Ruigenhoek en De Zilk zie je ze staan. Bomen met een teken erop. Het heeft te maken met het groenonderhoud en het gezond houden van het bomenbestand.

 • Oproep voor kinderen. Denk mee over Speeleiland

  03 maart 2020

  Tussen het zwembad BinnenZee en het Dompad, achter de nieuwe wijk Duineveld komt een Speeleiland. Op woensdagmiddag 4 maart 2020 is er van 14:00-16:00 uur een speciale meedenkmiddag. Aanmelden via landschapspark@noordwijk.nl

 • Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 12 maart 2020

  03 maart 2020

  Op donderdag 12 maart 2020 vergadert de Monumentencommissie Noordwijkerhout in de Boekhorstzaal van het gemeentehuis te Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 9:00 uur.

 • Commissie Bezwaar- en klaagschriften 9 maart 2020

  02 maart 2020

  Op maandagavond 9 maart 2020 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur.

 • Vragen over duurzaam wonen? Kom naar ons spreekuur

  13 maart 2020

  Op zoek naar advies en tips over verduurzamen van jouw woning. Kom naar het spreekuur over duurzaam wonen. Wij helpen jou graag gratis op weg.

 • Strandrups en de Wegenverkeerswet

  03 maart 2020

  De wegenverkeerswet speelt de Strandrups parten. Dat is ook voor de gemeente een bittere pil. Wet staat boven verordening zo blijkt.

 • Eenzaamheid. Wil jij je verhaal erover delen?

  18 februari 2020

  Eenzaamheid... Ken je dat? Voor een publicatie in het bekende magazine Leef! komen wij namelijk graag in contact met mensen die hun ervaring met eenzaamheid willen delen. Ben jij bereid om jouw verhaal te delen? Daar zou je heel veel mensen mee kunnen helpen.

 • Loden waterleidingen

  04 februari 2020

  De GGD Hollands Midden voert een voorlichtingscampagne tegen lood in drinkwater. De kans daarop is groot als je in een huis woont dat voor 1960 is gebouwd. Of bij nieuwe kranen en koppelstukken.

 • Moeilijk kiezen voor de Zonnekant

  30 januari 2020

  Het snippergroen huren, kopen of teruggeven. Het blijkt voor de inwoners van de Zonnekant in de kern Noordwijk Binnen lastig kiezen. Ondanks het mooie aanbod van de gemeente. Toch vraagt de gemeente de Zonnekant om voor 1 maart 2020 hun keuze bekend te maken.

 • Stekker uit Blue Energy

  27 januari 2020

  Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk hebben op 25 januari 2020 besloten de intentieverklaring voor het realiseren van een Blue Energy centrale niet te verlengen. Het bleek niet mogelijk om op korte termijn de financiering voor het project rond te krijgen.

 • Oplaadpunten elektrische auto's

  14 januari 2020

  Gemeente Noordwijk kent 2 manieren voor het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto's in de openbare ruimte. Een derde manier wordt nu onderzocht. Die lijkt een probaat middel tegen laadpaalklevers.

 • Welzijnskwartier aan de slag in Noordwijk

  14 januari 2020

  Wethouder Dennis Salman en Piet van Arkel, directeur stichting Welzijnskwartier, ondertekenden maandag 13 januari 2020 de uitvoeringsovereenkomst op grond waarvan Welzijnskwartier aan de slag kan in Noordwijk.

 • In actie tegen verpaarding van de bollenstreek

  08 januari 2020

  Op 1 januari 2020 is gemeente Noordwijk gestart met het controleren van de percelen in het landelijk gebied die echt bestemd zijn voor bollengronddoeleinden. Alles op alles om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek in stand te houden.

 • Doorpakken met de kernbezoeken

  05 december 2019

  Het college van burgemeester en wethouders gaat door met de kernbezoeken. De bekende bezoeken waarop de kernwethouder de inwoners van ‘zijn’ kern ontmoet. Wel zijn er verbeterpunten, zo bleek uit de evaluatie. Verbinden en ontmoeten daar gaat het om.

 • Knabbelen bij Como

  04 december 2019

  Schaapskudde de Vrolijke Schapen is begin december 2019 neergestreken bij het Oosterduinse Meer om daar vier dagen lang hun vrolijke werk te doen.

 • Wandelen over de geschiedenis van Noordwijk Binnen

  02 december 2019

  Samen maken we Noordwijk. Ook op het punt van het verbeteren van de uitstraling van de winkelstraat in Noordwijk Binnen: de Kerkstraat. Het ziet er weer wat mooier uit dankzij de Walk of History. De stralende Kerkstraat zet de eigen geschiedenis in het zonnetje.

 • 3500 bomen snoeien voor de verkeersveiligheid

  26 november 2019

  De komende weken snoeit een ploeg 3500 bomen in en om Noordwijk Binnen. Vooral takken die over het trottoir hangen. Of over het fietspad of de weg. Dat snoeien houdt de bomen bovendien in topconditie.

 • Samen op voor betaalbare, goede en duurzame woningen

  28 november 2019

  De Prestatieafspraken 2020 gemeente Noordwijk, Antonius van Padua en Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout zijn gereed en ondertekend. Samen op voor betaalbare woningen voor De Zilk en Noordwijkerhout. Van een goede en duurzame kwaliteit bovendien.

 • Autovrij-autoluw centrum Noordwijkerhout. Hoe het wel zit.

  07 november 2019

  Onrust bij inwoners en ondernemers uit Noordwijkerhout. De bron. Het Noordwijkerhouts Weekblad van dinsdag 5 november 2019. Daarin staat verkeerde berichtgeving over het autovrij-autoluw maken van het centrum. Wethouder Roberto ter Hark schreef de redactie aan. Hoe zit het wel?

 • Start aanleg tijdelijke parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee

  23 oktober 2019

  Eind oktober start de aanleg van 75 extra en tijdelijke parkeerplaatsen op de Koningin Wilhelmina Boulevard. Er ligt meer in het verschiet. De extra plekken zorgen ervoor dat de toch al hoge parkeerdruk niet nog verder oploopt bij bouwprojecten in de kern Noordwijk aan Zee.

 • Plant bollen voor de bij

  08 oktober 2019

  De herfst is ook een moment om aan de bloemen en bijen te denken. Het is nu namelijk de tijd om bollen voor het komende voorjaar te planten. In het vroege voorjaar is het voor de bijen en hommels lastig om eten te vinden. Die eerste bloeiers in het voorjaar zijn noodzakelijk voor hommels en bijen om een goede start te maken na de winterslaap.

 • Burgemeester sluit Home opnieuw

  06 september 2019

  Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sluit ‘Home’ opnieuw. Aansluitend op de spoedsluiting die eerder werd opgelegd. Ze heeft dat op dinsdag 20 augustus 2019 besloten.

 • Burgemeester sluit ‘Home’ aan De Grent

  07 augustus 2019

  Op last van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld is dinsdag 6 augustus 2019 het pand aan De Grent 14 voor de duur van 2 weken gesloten. Zij besloot dit na de vondst van een explosief bij het pand. Ook bekend als 'Home'.

 • College beantwoordt PvdA-vragen over winstmarges gecontracteerde zorgaanbieders

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de PvdA over de zorgaanbieders die de gemeente contracteert en die winsten halen van meer dan 10%. Onacceptabel, zo vindt de PvdA. Hoe zit dat met de Noordwijkse Wmo en jeugdzorg?

 • College beantwoordt vragen van D66 Noordwijk over Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout. Waarom werkt het college daar aan mee?

 • College beantwoordt CDA vragen over beachbiken op strand

  01 augustus 2019

  Het college heeft de vragen beantwoord die het CDA heeft gesteld over het beachbiken op het Noordwijkse strand. De partij hoort graag onder welke omstandigheden dat mogelijk is.

 • Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds

  22 mei 2019

  De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd

 • Wonen waar gewoond moet worden. Handhaving van overlast

  16 juli 2019

  Wonen waar gewoond moet worden. Want een woning is bedoeld om in te wonen. Toeristische verhuur van woningen is verboden en kan overlast geven. Daarom zal hiertegen handhavend worden opgetreden.

 • College legt OZB-verordening voor aan gemeenteraad

  14 januari 2019

  Het college van burgemeester en wethouders legt de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voor.

 • Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk

  04 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

 • Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord

  28 oktober 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

 • Programmabegroting 2019 ter inzage

  31 december 2018

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend

  10 juli 2019

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich

  31 december 2018

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

  09 januari 2019

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft maandag 10 december 2018 de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over wat er allemaal in de aanloop naar de verkiezingen is gebeurd. Hij uit daarin zijn grote zorgen. Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

 • Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester

  17 december 2018

  Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid

  17 december 2018

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Extra maatregelen afvoer grondwater Noordwijk aan Zee

  20 december 2018

  Begin januari 2019 gaan we extra pompinstallaties voor bronbemaling plaatsen in Noordwijk aan Zee. Op maandag 10 december 2018 is een inloopochtend gehouden.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af

  08 januari 2019

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid

  17 december 2018

  In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw

  23 januari 2019

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk

  14 januari 2019

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid

  21 december 2018

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.