Nieuws RSS icoon

 • Begroting 2020 biedt ruimte voor nieuw beleid

  22 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk heeft de begroting 2020 toegestuurd aan de gemeenteraad. De begroting sluit met een positief resultaat van € 435.000. Ook de meerjarenbegroting is sluitend. Hierdoor biedt de begroting ruimte voor nieuw beleid.

 • Glasvezel voor buitengebied Duin- en Bollenstreek

  21 oktober 2019

  Van de iets meer dan 3100 adressen in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek hebben ruim 1600 aangegeven interesse te hebben voor glasvezel. De drempel is gehaald.

 • College beantwoordt PvdA-vragen waardevolle bomen Bavo

  21 oktober 2019

  De statige bomen geven Landgoed in den Houte een mooie uitstraling. Het is dus zaak om zorgvuldig om te gaan met het groen bij de aanleg van de nieuwe woonwijk.

 • Expositie Wil Heemskerk

  22 oktober 2019

  Wil Heemskerk exposeert van 21 oktober tot 13 december 2019 met fotografie en natuurgeluid in het gemeentekantoor van Noordwijkerhout.

 • Vergadering Monumentencommissie Noordwijkerhout op 31 oktober 2019

  22 oktober 2019

  Op donderdag 31 oktober vergadert de Monumentencommissie Noordwijkerhout in de Boekhorstzaal van het gemeentehuis te Noordwijkerhout. De openbare vergadering begint om 09:20 uur.

 • Draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone

  16 oktober 2019

  Voor of tegen de verordening? De komende weken kan elke eigenaar en elke gebruiker van een WOZ-pand in de bedrijveninvesteringszone stemmen.

 • Wonen waar gewoond moet worden

  17 oktober 2019

  Gemeente Noordwijk legt najaar 2019 4 nieuwe richtlijnen voor aan de inwoners om goed en verantwoord om te gaan met gebruik van ‘gewone’ woningen.

 • Dag van de Mantelzorg

  21 oktober 2019

  Op de Dag van de Mantelzorg worden mensen die zorgen voor een ander verrast. Op vrijdag 8 november en zaterdag 9 november 2019 zet de gemeente Noordwijk de mantelzorgers in het zonnetje.

 • Predicaat ‘Koninklijk’ voor Van der Slot Beheer

  14 oktober 2019

  De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft het predicaat “Koninklijk” op 11 oktober 2019 uitgereikt aan Van der Slot Beheer B.V. uit Noordwijkerhout. Deze organisatie mag ‘Koninklijk’ toevoegen aan de bedrijfsnaam en de Koninklijke Kroon toevoegen aan het logo.

 • Noordwijk viert Coming Out Dag 2019

  10 oktober 2019

  Op vrijdag 11 oktober 2019 vindt de jaarlijkse Coming Out Dag plaats. We hijsen de vlag en de vuurtoren krijgt de kleuren van de regenboog.

 • Samenleving staat centraal bij opstellen van omgevingsvisie

  09 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 8 oktober 2019 ingestemd met het Plan van aanpak Omgevingsvisie. Iedereen die zich bij de toekomst van Noordwijk betrokken voelt is van harte uitgenodigd om mee te doen.

 • Plant bollen voor de bij

  08 oktober 2019

  De herfst is ook een moment om aan de bloemen en bijen te denken. Het is nu namelijk de tijd om bollen voor het komende voorjaar te planten. In het vroege voorjaar is het voor de bijen en hommels lastig om eten te vinden. Die eerste bloeiers in het voorjaar zijn noodzakelijk voor hommels en bijen om een goede start te maken na de winterslaap.

 • Doorgaand verkeer Langevelderweg via nieuwe verbindingsweg

  08 oktober 2019

  Vanaf maandag 21 oktober 2019 wordt de Langevelderweg tussen de Troelstralaan en de toegangsweg naar de nieuwe woonwijk Landgoed in den Houte afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt niet voor fietsers.

 • Nameting herinrichting Victoriberg

  08 oktober 2019

  In 2018 en 2019 is een deel van de Victoriberg in Noordwijkerhout opnieuw ingericht. De gemeente evalueert nu de effecten van deze nieuwe inrichting met snelheidsmetingen en met een enquête.

 • Zienswijze concessie Zuid-Holland Noord

  04 oktober 2019

  In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland Noord voor het openbaar vervoer. Daarom loopt op dit moment bij de provincie Zuid-Holland de aanbesteding van de nieuwe openbaar vervoer concessie voor dit gebied.

 • College beantwoordt vragen leerlingenvervoer van CDA Noordwijk

  04 oktober 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijk gestelde vragen van CDA Noordwijk beantwoord over het leerlingenvervoer. Het tekort aan voldoende gediplomeerde chauffeurs is merkbaar.

 • Grond eerst aanbieden aan gemeente: definitieve aanwijzing voorkeursrecht

  11 oktober 2019

  De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 24 september 2019 besloten om definitief een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op een aantal stukken grond in Noordwijk.

 • College voorziet start project Parallel Boulevard in 2021

  02 oktober 2019

  De gemeente Noordwijk moet mogelijk besluiten de start van de uitvoering van de Parallel Boulevard te verplaatsen naar 2021. Aanleiding hiervoor is het eerste advies rond de stikstofproblematiek dat adviescollege Remkes op 25 september naar buiten bracht en de besluitvorming over aanvullende kredieten. Het project Parallel Boulevard is, zoals het er nu voor staat, gehouden aan de geldende Europese natuurbeschermingsregels voor de Natura 2000 gebieden.

 • Kernbezoek Noordwijk aan Zee – Een kwestie van overzicht

  07 oktober 2019

  Na de eerste ronde kernbezoeken bereidt gemeente Noordwijk nu de tweede ronde voor. Wethouder Henri de Jong bezoekt op maandag 14 oktober 2019 de kern Noordwijk aan Zee.

 • Kernbezoek Noordwijkerhout – Gezellig u hier te treffen

  07 oktober 2019

  Na de eerste ronde kernbezoeken, bereidt gemeente Noordwijk nu de tweede ronde voor. Wethouder Sjaak van den Berg bezoekt op vrijdag 11 oktober 2019 de kern Noordwijkerhout.

 • Brandpreventieweken: brandweer zoekt speurneuzen

  01 oktober 2019

  In oktober vinden de brandpreventieweken plaats. Deze weken hebben als doel extra aandacht besteden aan het voorkomen van brand en brandwonden. Dit jaar is het thema ‘Brandweer zoekt speurneuzen’. Het thema is gericht op 9 tot 12 jarigen. Centraal staat het veilig omgaan met elektrische apparaten.

 • Herstel waterval Landgoed in den Houte

  01 oktober 2019

  Klatert straks de waterval weer rustiek in de Engelse tuin op Landgoed in den Houte? Dat is zeker de bedoeling. Tot die tijd is er extra toezicht nodig. Er worden brandjes gesticht in de betonnen constructie waar de waterpomp straks het zware werk doet.

 • Fixi. Voor meldingen openbare ruimte

  27 september 2019

  Zie je in de openbare ruimte iets dat gemaakt moet worden of worden opgeruimd? Meld het met Fixi. Dan kan de gemeente het zo snel mogelijk verhelpen.

 • Expositie Louise van Alenburg

  26 september 2019

  Louise van Alenburg exposeert met schilderijen in de hal van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout en in de bibliotheek. De expositie is te bekijken tot en met 18 oktober 2019.

 • Laatste ronde voor Snel Internet Buitengebied

  26 september 2019

  Nog 1 keer roepen de samenwerkende gemeenten in de Duin- en Bollenstreek de inwoners van het buitengebied op om hun belangstelling kenbaar te maken voor snel internet. De data zetten de campagnebedenkers aan het werk. Zeker als het om de Noordwijkers in het Noordwijkse deel van het buitengebied gaat. Pakt Noordwijk wel zijn kans?

 • Commissie Bezwaarschriften 14 oktober 2019

  24 september 2019

  Op maandagavond 14 oktober 2019 vergadert de commissie bezwaar- en klaagschriften in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42. De vergadering begint om 19:30 uur

 • Kernbezoek Noordwijk Binnen - Samen zie je veel beter wat er moet gebeuren

  25 september 2019

  Na de eerste ronde kernbezoeken, bereidt gemeente Noordwijk nu de tweede ronde voor. Wethouder Dennis Salman bijt het spits af op woensdag 2 oktober 2019.

 • Gezocht nieuwe leden voor Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen

  23 september 2019

  Gezocht! Enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. Die weten waar ze het over hebben en een bijdrage willen leveren aan een natuurlijke leefomgeving in Noordwijk.

 • Burgemeester sluit Home opnieuw

  06 september 2019

  Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld sluit ‘Home’ opnieuw. Aansluitend op de spoedsluiting die eerder werd opgelegd. Ze heeft dat op dinsdag 20 augustus 2019 besloten.

 • Burgemeester sluit ‘Home’ aan De Grent

  07 augustus 2019

  Op last van burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld is dinsdag 6 augustus 2019 het pand aan De Grent 14 voor de duur van 2 weken gesloten. Zij besloot dit na de vondst van een explosief bij het pand. Ook bekend als 'Home'.

 • College beantwoordt PvdA-vragen over winstmarges gecontracteerde zorgaanbieders

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen beantwoord van de PvdA over de zorgaanbieders die de gemeente contracteert en die winsten halen van meer dan 10%. Onacceptabel, zo vindt de PvdA. Hoe zit dat met de Noordwijkse Wmo en jeugdzorg?

 • College beantwoordt vragen van D66 Noordwijk over Huisvesting arbeidsmigranten Langevelderweg

  05 augustus 2019

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de vragen van D66 Noordwijk beantwoord over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Langevelderweg in Noordwijkerhout. Waarom werkt het college daar aan mee?

 • College beantwoordt CDA vragen over beachbiken op strand

  01 augustus 2019

  Het college heeft de vragen beantwoord die het CDA heeft gesteld over het beachbiken op het Noordwijkse strand. De partij hoort graag onder welke omstandigheden dat mogelijk is.

 • Gemeente verlengt periode draagvlakmeting Ondernemersfonds

  22 mei 2019

  De gemeente organiseert een draagvlakmeting over het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2 weken verlengd

 • Wonen waar gewoond moet worden. Handhaving van overlast

  16 juli 2019

  Wonen waar gewoond moet worden. Want een woning is bedoeld om in te wonen. Toeristische verhuur van woningen is verboden en kan overlast geven. Daarom zal hiertegen handhavend worden opgetreden.

 • College legt OZB-verordening voor aan gemeenteraad

  14 januari 2019

  Het college van burgemeester en wethouders legt de geharmoniseerde verordeningen Onroerende-zaakbelastingen en Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten ter vastlegging voor.

 • Nieuw gemeentebestuur geïnstalleerd in Oude Jeroenskerk

  04 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 vond de installatieraad plaats in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Tijdens deze prachtige bijeenkomst met veel oog voor de historie van Noordwijk werden de nieuwe raadsleden en wethouders geïnstalleerd.

 • Onderhandelaars presenteren coalitieakkoord

  02 januari 2019

  Op woensdag 2 januari 2019 werd het coalitieakkoord “Betrokken, helder en daadkrachtig” gepresenteerd door de partijen NZLokaal, de VVD, het CDA en Lijst Salman Noordwijk. Dit akkoord geeft hun visie op het nieuwe Noordwijk voor de jaren 2019 – 2022.

 • Programmabegroting 2019 ter inzage

  31 december 2018

  De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december 2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting 2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad.

 • Uitnodiging installatie nieuw gemeentebestuur

  02 januari 2019

  Met genoegen nodigt de nieuwe burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld u uit tot het bijwonen van de installatieraad. Bij deze bijeenkomst worden de nieuwe raadsleden en het college van burgemeester en wethouders van de nieuwe gemeente Noordwijk geïnstalleerd. Ook wordt stilgestaan bij het bijzondere moment dat de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengaan.

 • Onderhandelaars sluiten coalitieakkoord en maken wethouders bekend

  10 juli 2019

  De onderhandelaars van NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben een coalitieakkoord gesloten voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dat maakte onderhandelaar Sjaak van den Berg van NZLokaal bekend in een brief aan de nieuwe burgemeester en de gemeenteraad.

 • Nieuwjaarsreceptie 2019

  31 december 2018

  De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk houden op zaterdag 5 januari 2019 hun Nieuwjaarsreceptie.

 • Kerstbomen en vuurwerk inzamelen

  31 december 2018

  Op donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019 kunnen er weer kerstbomen worden ingeleverd. Voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk gelden verschillende inzameldagen en voorwaarden.

 • Afvalinzameling: zo houden wij Noordwijk schoon en netjes

  31 december 2018

  Weten wanneer je gft- en restafval wordt opgehaald? Of wanneer de verzamelcontainers voor plastic- en papiercontainers worden geleegd of zijn afgesloten? Lees het nieuwsbericht.

 • De nieuwe gemeente Noordwijk presenteert zich

  31 december 2018

  Deze week presenteert de nieuwe gemeente Noordwijk zich met een informatieve bijlage in de krant.

 • Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

  09 januari 2019

  Burgemeester Jan Rijpstra heeft maandag 10 december 2018 de gemeenteraad een brief gestuurd waarin hij zijn zorgen uit over wat er allemaal in de aanloop naar de verkiezingen is gebeurd. Hij uit daarin zijn grote zorgen. Wordt het lokaal bestuur ondermijnd?

 • Commissie Bezwaarschriften 17 december 2018

  24 januari 2019

  Op maandagavond 17 december 2018 zal de vergadering van de commissie bezwaar- en klaagschriften plaatsvinden in het gemeentehuis van Noordwijk.

 • Mooi afscheid van raadsleden, wethouders en burgemeester

  17 december 2018

  Op donderdag 13 december 2018 vond de laatste raadsvergadering plaats van de ‘oude’ gemeente Noordwijk. In de Nieuwe Raadzaal van het gemeentehuis werd het een hele bijzondere avond.

 • Gratis parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019

  17 december 2018

  In Noordwijk is parkeren van 28 december 2018 tot en met 1 januari 2019 gratis. In verband met Oud en Nieuw worden alle parkeerautomaten geledigd en tijdelijk voorzien van een beschermkap. Er hoeft dus niet betaald te worden. De gemeente is bang dat de parkeermeters zonder bescherming vuurwerkschade oplopen.

 • College beantwoordt vragen Lijst Salman Noordwijk over woningverkoop Offem Zuid

  17 december 2018

  Het college heeft de vragen van Lijst Salman Noordwijk beantwoord over de verkoop van woningen door Van Rhijn Bouw in Offem Zuid. Het is niet meer dan logisch dat hij dat doet. De bouwer is namelijk eigenaar van de grond en bouwde de woningen zelf.

 • Extra maatregelen afvoer grondwater Noordwijk aan Zee

  20 december 2018

  Begin januari 2019 gaan we extra pompinstallaties voor bronbemaling plaatsen in Noordwijk aan Zee. Op maandag 10 december 2018 is een inloopochtend gehouden.

 • Geleidelijk aan van het aardgas af

  08 januari 2019

  Noordwijk is in 2050 energieneutraal. Van aardgas over op een andere, duurzame energiebron. De aanzet om de overstap goed te laten verlopen is gezet gezien ‘Aanzet Transitievisie Warmte Holland Rijnland’.

 • Ondergrondse afvalinzameling voor de nieuwe wijk Offem Zuid

  17 december 2018

  In de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en tuinafaval.

 • College beantwoordt vragen gemeenteraad naar aanleiding van brief van De Raad Bouw

  23 januari 2019

  De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een brief van De Raad Bouw vragen gesteld. De beantwoording laat goed zien hoe het is om met complexe dossiers  te werken.

 • Met de nieuwe burgemeester bouwen aan het nieuwe Noordwijk

  14 januari 2019

  Namens de nieuwe gemeente Noordwijk, heten alle fracties waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld harte welkom. De acht politieke fracties hebben een positieve indruk van haar, zo blijkt uit de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van haar benoeming.

 • Jon Hermans-Vloedbeld waarnemend burgemeester Noordwijk

  09 januari 2019

  Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2019 mevrouw J.H.M. (Jon) Hermans-Vloedbeld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Noordwijk.

 • Beperkte dienstverlening i.v.m. de fusie

  09 januari 2019

  In verband met de fusie is er sprake van beperkte dienstverlening in de periode van vrijdag 21 december 2018 tot en met woensdag 16 januari 2019.

 • Vragen en antwoorden: verkeer rond Offem Zuid

  21 december 2018

  Met de komst van een nieuwe woonwijk ontstaan er vragen op verschillende gebieden. Deze keer vragen en antwoorden over het onderwerp verkeer rondom de nieuwe woonwijk Offem Zuid.