Nieuws

 • ‘College on Tour’: college bezoekt Eichholtz in Noordwijkerhout

  28 maart 2023 Eichholtz

  Het college van Burgemeester en Wethouders bezocht op vrijdag 24 maart 2023 het internationale bedrijf Eichholtz in Noordwijkerhout. Hier werden zij rondgeleid en geïnformeerd over onder andere de filosofie, het duurzame karakter en het human resource beleid van Eichholtz.

 • Vragenlijst evaluatie Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)

  28 maart 2023 Gemeentehuis Noordwijk

  Het buitengebied openhouden, verstorende elementen in het landschap opruimen, behoud van bollenteelt, realiseren van natuur, verbeteren van de waterkwaliteit, zorgen voor voldoende water (maar niet te veel). Doelen uit de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 2009. Maar in welke mate zijn deze doelen bereikt? Dat willen de Greenport-gemeenten graag weten. Bent u inwoner van Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk? Vul dan de vragenlijst in. Dit kan tot en met 5 april 2023.

 • Gratis energiescans voor sportverenigingen

  28 maart 2023 Clubhuizen

  Gemeente Noordwijk helpt sportverenigingen te verduurzamen met een gratis energiescan. Dit maakt in 1 oogopslag duidelijk wat het kost en oplevert om clubhuis en kleedkamers energiezuiniger te maken.

 • Verjaardagskaart met financiële tip

  27 maart 2023 Kaart kinderen

  Kinderen die bijna 5 jaar worden, ontvangen een vrolijke felicitatiekaart van de gemeente Noordwijk in de bus. Vanaf deze leeftijd gaan kinderen naar school, op zwemles of een andere sport. Zaken die geld kosten.

 • Woningbouw: uitdagend maar belangrijk

  27 maart 2023 Gemeentehuis Noordwijk

  Op maandag 27 maart 2023 komen in Rotterdam vele gemeenten, woningcorporaties, zorg- en marktpartijen uit heel Zuid-Holland en Zeeland samen om aan de slag te gaan met Volkshuisvesting. De regionale woondeals zijn getekend en daarmee staan er belangrijke afspraken op papier. Nu is het zaak om de afspraken van papier om te zetten naar voldoende echte en betaalbare woningen.

 • Kunst in onze dorpen

  22 maart 2023 Opening Biennale

  De Biënnale Noordwijk is gestart. De eerste editie van deze kunstmanifestatie begon met een schitterende opening op het Noordwijkse strand. Maar de kunstwerken tref je ook elders in onze gemeente aan. Alle dorpen in de gemeente doen mee. We geven kunst letterlijk de ruimte in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk!

 • Regionale aanpak duurzame opvang vluchtelingen

  24 maart 2023 Gemeentehuis Noordwijk

  Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Asielwet (‘spreidingswet’) heeft de regio Holland Rijnland samen met de regio Midden Holland het initiatief genomen om een regionale invulling te geven aan een duurzame aanpak asielopvang. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk onderschrijft het uitgangspunt van gezamenlijk optrekken in de regio, maar wil niet voorbij gaan aan de lokale wensen en hecht belang aan het volgen van de democratische lijn.

 • Kunst uit de Kast

  21 maart 2023 Kunst uit de kast

  De tentoonstelling Kunst uit de Kast is officieel geopend door de wethouder Kunst en Cultuur. In de business home van voetbalvereniging Noordwijk laten talenten uit gemeente Noordwijk zien wat ze in huis hebben. “Kunstbeoefening en kunstbeleving horen bij een zelfbewuste gemeenschap”.

 • Strategische plankaart laadpalen

  20 maart 2023 Laadpaal

  De gemeente Noordwijk werkt aan het stimuleren van openbare elektrische laadinfrastructuur. Dat vergt plannen en voorbereiden. Zo is er een plankaart opgesteld met mogelijke toekomstige strategische locaties voor laadpalen in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk, de digitale strategische plankaart.

 • Gratis compost op landelijke compostdag

  17 maart 2023 Kruiwagen

  Zaterdag 25 maart 2023 is het landelijke compostdag. Inwoners van de gemeente Noordwijk kunnen op deze dag op een aantal locaties gratis compost ophalen. Als bedankje voor het scheiden van hun afval.

 • Gemeente Noordwijk ondertekent Regionale Realisatieagenda Wonen met stemverklaring

  15 maart 2023 Gemeentehuis Noordwijk

  Op 14 maart ondertekende wethouder Alois Eberharter namens het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk de Regionale Realisatieagenda Wonen Regio Holland Rijnland.

 • Acties voor ‘prettig wonen en leven in De Zilk’

  14 maart 2023 De Zilk

  De uitkomsten van de vragenlijsten over wonen en leven in De Zilk zijn bekend. De resultaten zijn besproken tijdens een bijeenkomst in De Duinpan met alle betrokkenen. Mooi: partijen laten er geen gras over groeien en komen gelijk in actie.

 • Aanleg van het landschapspark met speeleiland

  14 maart 2023 Projectbord

  De werkzaamheden in Noordwijk Binnen hebben stilgelegen. Het riep vragen op. De gemeente heeft omwonenden geïnformeerd over de redenen: een nieuwe verplichte stikstofberekening met een ecologische voortoets. Daardoor schuiven alle andere werkzaamheden ook op.

 • Adoptiegroen. Nieuwe knotwilgen in Vinkeveld

  13 maart 2023 Adoptiegroen

  Wijkvereniging Vinkeveld stelde een eigen bomenplan op. De gemeente droeg bij aan 1 van de actiepunten uit dat plan. De aanplant van 33 knotwilgen. Adoptiegroen komt goed van de grond.

 • Hoffelijke ingebruikname nieuw speeltoestel

  10 maart 2023 Duinrand

  In De Zilk in de speeltuin Duinrand verzorgde wethouder Theo Alkemade een zeer hoffelijke ingebruikname van een nieuw speeltoestel. Weer een fijne speelvoorziening in gemeente Noordwijk. En er volgen méér.

 • Om rekening mee te houden

  08 maart 2023 Wegafsluiting

  Auto. Motor. Vrachtwagen. Wie van de A44 via Katwijk naar Noordwijk rijdt houdt rekening met de komende afsluiting van de N206 ter hoogte van de Tjalmaweg en de Torenvlietbrug. De weg gaat dicht in de richting Katwijk.

 • Gestart. Groot onderhoud Herenweg

  06 maart 2023 Herenweg

  De komende maanden neemt Dura Vermeer Infra de belangrijke weg in het dorp Noordwijkerhout deel voor deel onder handen. Uitnodigend en veiliger voor fietsers. Ook komt er een nieuwe voorziening voor de opvang van extra heftige regenbuien.

 • Gestart. Aanleg glasvezelnetwerk

  10 maart 2023 Start aanleg glasvezelnetwerk

  Donderdag 2 maart 2023 is de aanleg van een gloednieuw glasvezelnetwerk in Noordwijkerhout en De Zilk gestart. Wethouder Theo Alkemade: “Mooi dat de inwoners en ondernemers ‘Ja’ hebben gezegd tegen de komst ervan".

 • Start: testen elektrische laadkabel

  27 februari 2023 Kabel

  12 deelnemers uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zijn geselecteerd voor het praktijkonderzoek met de FlatPower-laadkabel. Is plat ook praktisch? Het onderzoek start snel!

 • Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen

  22 februari 2023 Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen extra nieuwsbericht

  Bijna 1000 inwoners en ondernemers in het centrum van Noordwijk Binnen hebben de vragenlijst al ingevuld. Dat mogen er van de gemeente nog meer worden. Meer volledig ingevulde vragenlijsten betekent meer zicht op het draagvlak voor eventuele maatregelen. Snel nog even doen.

 • Vragen over hoogte WOZ-waarde? Bel naar Belastingen Bollenstreek  

  22 februari 2023 WOZ-waarde huisje

  Binnenkort valt 'ie weer op de mat. Het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. Vragen over de WOZ-waarde? Bel met een taxateur van Belastingen Bollenstreek.

 • Sterke deal voor Midden- en Klein Bedrijf

  21 februari 2023 MKB-deal getekend

  Ook voor het Midden- en Klein Bedrijf in gemeente Noordwijk is er hulp om anders met energie om te gaan. Want ook daar kan men niet om de energietransitie heen.

 • Gestart. Aanleg rotonde Vuurtorenplein

  22 februari 2023 Start rotonde Vuurtorenplein

  Wethouder Theo Alkemade gaf onlangs het startsein voor de aanleg van de rotonde Vuurtorenplein. De afspraak is dat het werk op 21 april zo ver gereed is dat het Bloemencorso Bollenstreek ongehinderd Noordwijk aan Zee in kan rijden.

 • Noordwijk breidt aantal energiecoaches uit

  20 februari 2023 Energiecoaches

  Een kersverse lichting energiecoaches heeft de 1e gesprekken gevoerd met inwoners met een minimum inkomen. Deze groep inwoners krijgt bij het huisbezoek een energiebespaarbox overhandigd. Hierin zitten materialen om energie en geld te besparen. Zo helpt de energiecoach om de hoge energierekening omlaag te brengen.

 • Gemeente Noordwijk wil naar duurzamere aanpak tegen eenzaamheid

  21 februari 2023 Eenzaam

  1 op de 12 inwoners van Noordwijk ervaart ernstige eenzaamheid. Dat zijn in totaal ongeveer 3.500 mensen. Eenzaamheid is erg slecht voor de gezondheid en de kwaliteit van het leven. Daarom wil het college van B&W de aanpak tegen eenzaamheid voortzetten en komt daarvoor met een nieuw plan.

 • Huiseigenaren krijgen korting op woonlasten

  17 februari 2023 Lastenverlaging

  Binnenkort valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen weer in de bus. Gemeente Noordwijk voert met ingang van dit jaar een woonlastenverlichting in voor eigenaren in de vorm van een korting op de OZB/RZB.

 • Samenwerking centraal tijdens soos NOV

  15 februari 2023 NOV

  Tijdens de soos van de Noordwijkse Ondernemersvereniging liet de gemeente zien hoe de gemeente aan de slag is gegaan met de punten die de ondernemers zo belangrijk vinden. Samenwerken staat centraal. Juist nu.

 • Controles op strijdig gebruik van bollengrond hervat

  13 februari 2023 Gemeentehuis Noordwijk

  De gemeente Noordwijk hervat de controles op het gebruik van gronden die bestemd zijn voor bollenteelt maar anders worden gebruikt. Grondeigenaren ontvangen persoonlijk bericht over de hervatting van de controles.

 • Cadzand en Domburg bezoeken Noordwijk

  15 februari 2023 Bezoek Domburg en Cadzand

  Hoe ondernemers aan de slag gaan met Noordwijk Thalasso-kuuroord is een belangrijk thema tijdens het werkbezoek van gemeenten Cadzand en Domburg aan gemeente Noordwijk. Deze gemeenten die ook in het bezit zijn van de kuuroordstatus, brachten een bezoek aan Noordwijk om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

 • Warmetruiendag

  08 februari 2023 Warme Truiendag

  Trui of vest van fleece of van echte wol, het maakt niet uit. Trek een lekkere dikke trui aan op vrijdag 10 februari, dan kan de kachel een graadje lager. Steeds meer mensen doen dit en besparen energie en geld. Doe mee met Warmetruiendag!

 • Gestart. Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen

  07 februari 2023 Draagvlakonderzoek Noordwijk Binnen

  Gemeente Noordwijk nodigt zo’n 3.000 adressen in het centrum van Noordwijk Binnen uit voor deelname aan het ‘Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen’.

 • Vervangen parkeerautomaten gestart

  09 februari 2023 Parkeerautomaat

  Gemeente Noordwijk laat tussen maandag 6 en vrijdag 17 februari 2023 alle parkeerautomaten vervangen. De planning is onder voorbehoud.

 • Ouderen geven hun mening over wonen en leven in De Zilk

  02 februari 2023 De Zilk

  Hoe denken inwoners van 65 jaar en ouder in De Zilk over wonen en leven in hun dorp? Nu en in de komende 10 jaar? Wat zijn hun vervoersbehoeften? Hoe denken ze over verhuizen? En wat verwachten ze van De Duinpan?

 • Meebouwen aan NL Space Campus

  01 februari 2023 Ondertekening NL Space Campus

  Gemeente Noordwijk bouwt mee aan de NL Space Campus. Dat is de ruimtevaarttechnologiehub aan de rand van de gemeente. Dit keer brengt de gemeente grond in voor het basiskamp.

 • Gestart. Cultuurraad Noordwijk

  31 januari 2023 Start Cultuurraad

  De Cultuurraad Noordwijk is gestart. Het is een onafhankelijke adviesraad die gevraagd en ongevraagd de gemeente adviseert over actuele kunst- en cultuurzaken. Er staat veel op stapel. Dus van de raad gaan we veel horen.

 • Nieuwe geldautomaat in Noordwijk aan Zee

  30 januari 2023 Ondertekening geldautomaten

  Na het verdwijnen van geldautomaten bij de bankkantoren is er behoefte aan een extra voorziening voor het opnemen en afstorten van contant geld in Noordwijk aan Zee. De komst ervan wordt nu snel geregeld.

 • Voorstellen om pijn door hoge energiekosten te verlichten

  30 januari 2023 Gemeentehuis Noordwijk

  De impact die de energieprijzen heeft op bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is groot. Het college van B&W heeft de gemeenteraad een brief gestuurd over de stijgende kosten voor gas en stroom, de financiële gevolgen ervan en welke mogelijkheden we hebben om de pijn te verlichten.

 • College akkoord met gewijzigde bouwplannen Residence van Oranje

  20 januari 2023 Hotel van Oranje

  Het college van B&W heeft besloten om een positief advies uit te brengen over de gewijzigde bouwplannen van Residence van Oranje. De eerder verleende omgevingsvergunningen hoeven echter slechts op detailniveau te worden aangepast.

 • Politie verhuist publieksbalie naar gemeentekantoor Noordwijkerhout

  19 januari 2023 Politie verhuist

  Vanaf maandag 23 januari 2023 worden de politiebalies in de gemeentehuizen samengevoegd op 1 locatie, namelijk in het gemeentekantoor Noordwijkerhout. Hierdoor kan de politie haar dienstverlening aanzienlijk uitbreiden en kunnen er meer inwoners aangifte doen.

 • Gezocht: Mensen die elektrische laadkabel willen testen

  11 januari 2023 Laadkabel

  Wilt u meedoen aan een onderzoek? Grondig onderzoeken hoe het product werkt bij u in de praktijk? Geef u dan op voor het onderzoek naar de elektrische laadkabel van Lencon BV. Voor een veilige, alternatieve laadmogelijkheid.

 • Nieuwjaarsspeech burgemeester Wendy Verkleij

  10 januari 2023 Gemeentehuis Noordwijk

  Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Noordwijk spreekt burgemeester Wendy Wendy Verkleij op maandag 9 januari 2023 de volgende nieuwjaarsspeech uit.

 • Ben jij onze 'energiecoach-plus’?

  03 januari 2023 Energiecoach

  Gemeente Noordwijk zoekt extra energiecoaches om inwoners te helpen energie te besparen. Het gaat om de huishoudens met een inkomen van maximaal 130 procent van het sociaal minimum. De stijgende energiekosten komen bij deze groep het hardst aan.

 • Brief van burgemeester Wendy Verkleij

  03 januari 2023 Burgemeester Wendy Verkleij

  Burgemeester Wendy Verkleij blikt in haar brief aan de inwoners van de gemeente Noordwijk op dinsdag 3 januari 2023 terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit naar 2023.

 • Afspraken over wonen in de regio Holland Rijnland ter inzage

  20 december 2022 Gemeentehuis Noordwijk

  Holland Rijnland heeft de concept-Regionale Woonagenda en de concept-Regionale Huisvestigingsverordening ter inzage gelegd. Daarin staan afspraken die de gemeenten in Holland Rijnland met elkaar maken over de woningbouw en de verdeling van de woningen.

 • Beach Babes

  19 december 2022 Bol

  Kleurrijk. Expressief. Mooi. Een reusachtige bloembollenbol siert sinds kort het terrein van woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak in Noordwijk aan Zee. Het is precies wat de gemeente nastreeft met kunst.

 • Meer veerkracht dankzij cursussen om gevolgen corona te verzachten

  16 december 2022 Mindfulness

  Het college van B&W van gemeente Noordwijk wil nog 2 jaar door met het aanbieden van cursussen voor de sociale en mentale gezondheid van inwoners. Vooral jongeren moeten kansen krijgen om hun veerkracht te vergroten. Zodat ze minder stress en negatieve gedachten hebben als gevolg van de coronacrisis.

 • Lanceringsevenement Biënnale Noordwijk 2023

  15 december 2022 Biennale

  Medio december was het lanceringsevenement Biënnale Noordwijk 2023. De 1e editie van deze 2-jaarlijkse kunstmanifestatie stond meteen goed op de kaart.

 • Ondertekende prestatieafspraken 2023: volop inzetten op duurzame sociale huurwoningen

  13 december 2022 Ondertekenen Prestatieafspraken Noordwijk

  De gemeente Noordwijk, Stichting Huurdersbelangen Noordwijk (SHN), Stichting Huurdersbelangen Noordwijkerhout en De Zilk (HBNZ), Woningstichting Sint Antonius van Padua en Woonstichting Stek ondertekenden op maandag 12 december 2022 de prestatieafspraken voor 2023. Zij zetten zich er gezamenlijk voor in dat bij nieuwbouw in de gemeente Noordwijk 30% bestaat uit betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast maken ze concrete afspraken over leefbaarheid, wonen en zorg.

 • Werkzaamheden Parallel Boulevard

  21 maart 2023 Parallel Boulevard

  Geen werkzaamheden op de Parallel Boulevard in Noordwijk aan Zee van zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023.

 • Lanceringsevenement Biënnale Noordwijk 2023

  02 december 2022 Biennale Noordwijk

  Donderdag 15 december 2022 is het lanceringsevenement Biënnale Noordwijk 2023. Een evenement dat je niet missen kunt als je werkzaam bent in de kunst- en cultuursector.

 • Gesprekken met de gemeente: waar maken jongeren zich hard voor?

  01 december 2022 Jongeren

  Veilig uitgaan, goede mentale gezondheid, lekker sporten en straks betaalbare woonruimte. Dat is wat je wilt als je tussen de 14 en 21 jaar bent. Burgemeester Wendy Verkleij ging het gesprek aan. "Jongeren in onze gemeente zijn heel betrokken. Over oplossingen denken ze positief en creatief met ons mee, dat belooft wat voor de toekomst!"

 • Draagvlakonderzoek parkeerregulering Noordwijk Binnen

  01 december 2022 Parkeren

  Gemeente Noordwijk bereidt onder de inwoners van het centrum van Noordwijk Binnen een onderzoek naar parkeerregulering voor. Er kan veel maar voor welke maatregelen is er draagvlak? En wat bevelen de mensen in het gebied aan te doen?

 • Draagvlakmeting BIZ Noordwijkerhout

  01 december 2022 BIZ

  Door met de bedrijveninvesteringszone in het centrum van Noordwijkerhout. Uit de definitieve draagvlakmeting blijkt dat een meerderheid van de bevraagde ondernemers positief staat tegenover de komst ervan. De 4e BIZ in gemeente Noordwijk is een feit.

 • Bubble Barrier genomineerd voor Earthshot Prize

  30 november 2022 Bubble Barrier

  Spannende dagen voor de uitvinders van de Bubble Barrier. Gaan ze dit weekend in de prijzen vallen? De beslissing valt in Boston in Amerika. Gelukkig zie je dichtbij huis hoe slim hun uitvinding werkt.

 • Gestart. Kunst- en cultuurvragenlijst 16 - 35 jarigen

  30 november 2022 Culturele vragenlijst

  Ben je tussen de 16 en 35 jaar? Woon je in gemeente Noordwijk? Laat ons dan weten wat je graag aan kunst en cultuur in jouw buurt wilt hebben!

 • Aanleg landschapspark met speeleiland

  24 november 2022 Projectbord

  Gemeente Noordwijk legt in Noordwijk Binnen een nieuw landschapspark met speeleiland aan. De verwachting is dat het werk in 2024 gereed is. De laatste stap van een ambitieus ontwikkelingsprogramma.

 • Inloopbijeenkomst herinrichting De Grent

  22 november 2022 Parallel Boulevard

  Op maandag 28 november 2022 is er een inloopbijeenkomst over de herinrichting van De Grent in Noordwijk aan Zee. Mooi plan om de omgeving droog, veilig en aantrekkelijk te maken.

 • Resultaten uit de 1-meting over onze dienstverlening vergelijkbaar met de 0-meting

  18 november 2022 Dienstverlening

  Gemeente Noordwijk heeft eind 2020 een vragenlijst uitgezet onder haar inwoners over de gemeentelijke dienstverlening. Een mooi startpunt voor de gemeente om te kijken hoe we als gemeente kunnen verbeteren naar uitstekende dienstverlening. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. Eind 2021 hebben weer een vragenlijst uitgezet. Om te zien of we op de goede weg zijn.

 • Uitbreiding opvang Oekraïense vluchtelingen in Achmeagebouw

  17 november 2022 Gemeentehuis verlicht Oekraïne

  Sinds 15 mei 2022 vangt de gemeente Noordwijk Oekraïense vluchtelingen op in het Achmeagebouw aan de Van de Mortelstraat in Noordwijk. Hier zijn 20 units ingericht voor de opvang van 80 vluchtelingen. Er verblijven op dit moment 57 vluchtelingen.

 • 10 ‘politiekids’ maken eigen leefomgeving veiliger

  17 november 2022 Politiekids

  Op woensdagmiddag 16 november 2022 werden 10 politiekids beëdigd door burgemeester Wendy Verkleij in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis in Noordwijk. De nieuwe politiekids gaan hun eigen leefomgeving veiliger maken.

 • Glasvezel-campagne Noordwijkerhout en De Zilk

  15 november 2022 Glasvezel

  DELTA Netwerk start met een glasvezelcampagne in Noordwijkerhout en De Zilk. Er zijn 2 ouderwetse informatieavonden. Daarnaast is er een online informatieavond.

 • Noordwijk Kuuroord. Wat kan dat voor je betekenen?

  25 november 2022 Thalasso

  Inwoners kunnen in groepsgesprekken bepalen wat Noordwijk Kuuroord voor hun kan betekenen. Wonen en leven in een heilzame badplaats. Wat hebben we eraan?

 • Onderzoek naar seniorvriendelijk wonen en leven in De Zilk

  14 november 2022 Uitreiking vragenlijst

  Inwoners van De Zilk van 65 of ouder kunnen deelnemen aan een vragenlijst. Met vragen over wonen, vervoer gezelligheid, activiteiten en voorzieningen. Om hun wensen en mening te kennen, is een vragenlijst gemaakt.

 • Kinderen krijgen les over de gevaren van vuurwerk

  11 november 2022 Vuurwerk

  Afgelopen week bracht een opvallende vrachtwagen een bezoek aan de basisscholen in de gemeente Noordwijk. Dit zogenaamde Mobiel Media Lab is een rijdend klaslokaal waarin jonge kinderen les kregen over vuurwerk. Doel van het bezoek: kinderen bewust maken van de gevaren van vuurwerk.

 • Provincie Zuid-Holland draait bezuiniging bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek terug

  10 november 2022 Geld

  Er is weer geld voor het bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te maken van de noordelijke Duin- en Bollenstreek nu Provinciale Staten van Zuid-Holland afgelopen woensdag besloot om € 20 miljoen aan bezuinigingen ongedaan te maken. Het voorkeurspakket kan nu worden uitgewerkt in concrete maatregelen.

 • Dag van de Mantelzorg: waardering en ondersteuning

  10 november 2022 Mantelzorg

  Op 10 november 2022 is het de Dag van de Mantelzorg. De jaarlijks terugkerende dag om stil te staan bij alle mensen die de zorg dragen voor hun familie, buren of goede vriend. Het uitgelezen moment om ze te waarderen voor hun vaak zware werk.

 • Financiële bijdrage beschikbaar voor gezonde ideeën

  10 november 2022 Leefstijlakkoord 1

  Zo gezond en gelukkig mogelijk kunnen leven is iets wat voor iedere inwoner van de gemeente Noordwijk bereikbaar moet zijn. De gemeente steunt projecten die ten goede komen aan de gezondheid van inwoners met een subsidie en doet een brede oproep aan de samenleving om hiervoor met plannen te komen.

 • Postzegelbestemming met effect

  10 november 2022 Aan het veld

  Bij het nieuwbouwproject Aan Het Veld in het dorp Noordwijkerhout in gemeente Noordwijk ging het om meer dan het bouwen van nieuwe woningen. Op veel punten werden mooie resultaten behaald: wonen, landschap, bollengrond, uitzicht en kwaliteit.

 • 16-35 jarigen polsen over kunst en cultuur

  10 november 2022 Theater

  Binnenkort zet gemeente Noordwijk een kunst- en cultuur vragenlijst uit onder 16–35 jarigen. Een gericht onderzoek naar de wensen van de nieuwe generatie.

 • Hondenbelasting afgeschaft

  09 november 2022 Hond

  Met het vaststellen van de begroting 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de afschaffing per 1 januari 2023.

 • Verordening Bestemmingsreserve vastgesteld

  16 november 2022 Gemeentehuis Noordwijk

  De ‘Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering van middeldure en sociale huurwoningen Noordwijk 2022’ is geactualiseerd. De actualisering is gedaan in lijn met de voorgaande verordening. De gemeenteraad heeft deze verordening op 18 oktober 2022 vastgesteld.

 • Uitnodiging om geschiedenis te schrijven

  07 november 2022 Luchtfoto ESTEC

  Heb je mooie onderscheidende herinneringen, anekdotes of foto’s en films over de 1e jaren van Estec in gemeente Noordwijk? Het is nu de tijd om ze te delen.

 • Huldiging voor Xavi (10), nu al een kei in de fietssport

  07 november 2022 Xavi Hachmang

  Xavi Hachmang uit Noordwijkerhout is net 10 jaar maar is nu al de beste van Nederland als het om hard fietsen gaat. We mogen trots zijn op een jonge sporter op een nu al zo hoog niveau. Op 4 november 2022 werd Xavi Hachmang gehuldigd door burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Alois Eberharter.

 • ValOpShop popt op in Gemeente Noordwijk

  02 november 2022 ValOpShop Logo

  Op een positieve manier bij fietsers aandacht vragen voor een goede zichtbaarheid in het verkeer als het donker is. Dat kenmerkt de campagne ValOpShop. Het team popt voor het eerst op in De Zilk in gemeente Noordwijk.

 • Stem op je favoriete ontwerp voor speelplekken

  01 november 2022 Dreefkant

  11 speelplekken in de gemeente worden dit jaar opgeknapt. Hierbij hebben omwonenden en kinderen hun wensen doorgegeven aan de gemeente. Per speelplek zijn er 2 ontwerpen gemaakt waarbij rekening is gehouden met de ingediende ideeën. Van alle ontwerpen is een aantrekkelijke presentatie gemaakt.

 • Keuzes voor de toekomst bepalen in de VisieCafés

  01 november 2022 Visiecafe

  Gemeente Noordwijk nodigt haar inwoners uit voor deelname aan één van de vier VisieCafés. Spannende gesprekken over waar belangen en doelen botsen om daarna met elkaar keuzen te maken voor de toekomstige ontwikkelingen van Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk.

 • Tijdelijke taalklassen voor nieuwkomers in Uitvaltij 2

  31 oktober 2022 Taal

  2 lokalen in het schoolgebouw aan Uitvaltij 2 in Noordwijk zijn vanaf maandag 31 oktober 2022 in gebruik voor taalonderwijs voor jonge nieuwkomers.

 • Ideeën insturen voor financiële bijdrage uit het Eneco Luchterduinen Fonds

  31 oktober 2022 Luchterduinen Fonds

  Iedereen met een maatschappelijk idee voor de verduurzaming of versterking van de kustbeleving van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk maakt kans op een financiële bijdrage om dit idee uit te voeren. Met een maximum van € 50.000 per idee. Vanuit het Eneco Luchterduinen Fonds is hiervoor geld beschikbaar.

 • Start grote opknapbeurt Zeeburg

  20 oktober 2022 Zeeburg

  Wethouder Theo Alkemade ging woensdag 19 oktober 2022 naar de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout toe om de aftrap te geven voor 1e fase van de grote opknapbeurt. Bijna 50 jaar na de aanleg van de wijk is het nu tijd om de wijk klaar te maken voor de toekomst.

 • College informeert raad over zaak Beach

  17 oktober 2022 Gemeentehuis Noordwijk

  College informeerde de gemeenteraad over de koers die zij volgt in de zaak Beach. Een kortgedingprocedure gericht op het afbouwen per 1 november 2022.

 • Keurmerk Veilig Ondernemen Noordwijk

  14 oktober 2022 KVO

  Goede intentie bekrachtigd. Ook voor de winkelgebieden in Noordwijk aan Zee en in Noordwijk Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Noordwijk binnenhalen.

 • Energiebesparende maatregelen om stroomrekening te verlagen

  17 oktober 2022 Energiecoach

  Steeds meer huishoudens hebben te maken met energiearmoede. Door de stijgende energieprijzen is de energierekening voor een steeds groter wordende groep moeilijker te betalen. Het rijk stelt gemeenten in staat om de huishoudens die het hardst getroffen worden te ondersteunen met energiebesparende maatregelen.

 • Burgemeester Wendy Verkleij roept op: Meld een Misdaad!

  12 oktober 2022 Ondermijning

  Op woensdag 12 oktober 2022 bezocht burgemeester Wendy Verkleij samen met de politie en boa’s een zogenaamde ‘ondermijningscontainer’. In de container leren bezoekers signalen van een drugslab te herkennen.

 • Programmabegroting 2023

  12 oktober 2022 Gemeentehuis Noordwijk

  Het college van burgemeester en wethouders presenteert de Programmabegroting 2023. Een mooie begroting in economisch onzekere tijden.

 • Zorg op maat en zo dicht mogelijk bij huis

  11 oktober 2022 Maatschappelijke zorg

  Gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Katwijk en 12 zorgaanbieders tekenen voor ‘nieuwe zorg’. Dat gebeurde op een bijeenkomst over maatschappelijke zorg in het gemeentehuis van Katwijk op 10 oktober 2022.

 • Uit de startblokken. Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte

  10 oktober 2022 BKOR

  Met de presentatie van een adviesraad is de uitvoering van het Masterplan Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte in Noordwijk begin oktober 2022 uit de startblokken gekomen.

 • Beleef het Leefstijlakkoord

  16 november 2022 Leefstijlakkoord

  Op dinsdagavond 1 november 2022 is de kick-off bijeenkomst van het Leefstijlakkoord. Tijdens deze kick-off presenteren wij het nieuwe Leefstijlakkoord langs de thema’s: sport, bewegen, voeding, middelengebruik en mentale gezondheid. We nemen je graag mee in de totstandkoming van dit akkoord en hopen je te inspireren tot het indienen van een project.

 • Koninklijke Onderscheiding voor penningmeester CultuurHistorisch Genootschap (CHG)

  06 oktober 2022 Cultuur Historisch Genootschap

  Burgemeester Wendy Verkleij reikte een Koninklijke Onderscheiding uit aan Rob Arnold, penningmeester van het CultuurHistorisch Genootschap. Rob Arnold werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens de feestelijke jubileumbijeenkomst van het CHG in Noordwijk op 5 oktober 2022.

 • Kunstwerk nettenkar krijgt plek op boulevard

  04 oktober 2022 Nettenkar

  De gemeente Noordwijk wil een kunstwerk in de vorm van een nettenkar plaatsen op de Koningin Astrid Boulevard. Het beeld is gemaakt door J.M. Dekker en in particulier bezit van een inwoner uit Noordwijk. De eigenaar heeft het kunstwerk aangeboden aan de gemeente.

 • Sjors Sportief en Sjors Creatief regelrechte hit onder schooljeugd

  30 september 2022 Sjors Sportief

  Dansen, hockey, judo, turnen, scouting, freerun… Dankzij Sjors Sportief kunnen basisschoolleerlingen in gemeente Noordwijk ook dit jaar vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past. Of ze leren hun creatieve talenten kennen met Sjors Creatief. Aan de hand van die mascotte kunnen kinderen zich namelijk vaak gratis inschrijven voor onder andere proeflessen tekenen, schilderen, koken, bakken en muziek maken.

 • Rioolwateronderzoek toont omvang gebruik alcohol en drugs

  24 augustus 2022 drugs en alcoholgebruik

  Voorlichting om gezonde keuzes te maken. Daar zetten we op in. Ook wat betreft alcohol en drugs. Maar welke drugs worden er eigenlijk in gemeente Noordwijk gebruikt? Hoeveel alcohol wordt er gedronken. Rioolwateronderzoek toont de omvang van het gebruik van alcohol en drugs aan.