Nieuws

 • Contouren zwembad de nieuwe De Schelft

  30 november 2021

  De nieuwe De Schelft wordt een nieuwe multifunctionele hal voorzien van een ‘basaal zwembad’. Wat houdt dat in?

 • Gezamenlijke controle naar mogelijke strafbare praktijken op bedrijventerrein Klei Oost

  30 november 2021

  Politie, gemeente Noordwijk en Omgevingsdienst hebben donderdagavond 25 november 2021 70 bedrijfspanden in Noordwijk gecontroleerd op bedrijventerrein Klei Oost. Er waren meldingen binnengekomen over mogelijk strafbare zaken zoals illegale bewoning in bedrijfspanden en andere misstanden.

 • Basisscholen mogen weer komen schoolschaatsen bij Winter Wonderland

  26 november 2021

  Op donderdagmiddag 25 november 2021 openden wethouder Dennis Salman en Edwin van der Sar ‘Winter Wonderland’ aan de Koningin Astrid Boulevard. Alle basisscholen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk mogen weer komen schoolschaatsen.

 • Op naar een kleurrijk voorjaar

  29 november 2021

  Woensdag 24 november 2021 hebben leerlingen van basisschool De Schapendel op het naastgelegen Gruenepad tientallen bloembollen in de grond gestopt, waaronder tulpen, krokussen, sneeuwklokjes en hyacinten. Wethouder Sjaak van den Berg hielp de kinderen een handje mee.

 • Gebroeders Van der Putten ontvangt predicaat ‘Hofleverancier’

  24 november 2021

  Gebroeders Van der Putten B.V. in Noordwijk ontving op 24 november het predicaat ‘Hofleverancier’ van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het bedrijf. Ook onthulden burgemeester Wendy Verkleij en commissaris Jaap Smit een wapenschild.

 • Zo gaan we met elkaar succesvol verder

  23 november 2021

  Fijn wonen. Kansrijk ondernemen. Een sterke economie. Daar zetten de regiogemeenten zich voor in gezien hun voorstel: ‘Vervolg economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2022 en verder’.

 • Geheimhouding van uw persoonsgegevens

  22 november 2021

  In de Basisregistratie personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. De gemeente waarin u woont, houdt deze gegevens bij.

 • Speelplek Offem Zuid

  22 november 2021

  Geen openingsfeestje voor de nieuwe speelplek aan de Schiewei maar een stille ingebruikneming. Dat heeft natuurlijk alles te maken met COVID-19.

 • Fase 2 aanleggen nieuwe waterleiding

  22 november 2021

  Dunea startte maandag 22 november 2021 de 2e fase van de aanleg van de hoofdtransportwaterleiding Katwijk - Noordwijk. De Herenweg is er voor afgesloten. Met borden is de omleidingsroute aangegeven.

 • Alle rotondes Duurzaam Veilig

  19 november 2021

  Op vrijdag 19 november 2021 heeft wethouder Roberto ter Hark de verlegde en vernieuwde rotonde Lijnbaanweg - Nieuwe Zeeweg - Weteringkade - Zeestraat feestelijk in gebruik genomen. De gemeente sluit daarmee tevens het project af waarin 10 rotondes Duurzaam Veilig werden ingericht. Er is echter geen tijd om op de lauweren te rusten.

 • Verdwenen erfgoed Noordwijkerhout en De Zilk komt tot leven

  19 november 2021

  In Noordwijkerhout en De Zilk kun je nu een mooie historische zoektocht volgen waarin het verborgen verleden van de dorpen tot leven komt. Op donderdag 18 november 2021 werd het ‘verdwenen erfgoed’ onthuld in de vorm van een kunstwerk en een wandel- & fietsroute.

 • Brief burgemeester Wendy Verkleij

  16 november 2021

  Op dinsdag 16 november 2021 heeft burgemeester Wendy Verkleij een brief geschreven aan de inwoners van de gemeente Noordwijk.

 • Bomen verdienen een goede toekomst

  12 november 2021

  De gemeente gaat binnenkort zieke en dode bomen verwijderen. De afstervende bomen zijn een gevaar voor de veiligheid. Om ongelukken te voorkomen moeten ze weg.

 • Winkelstraten gemeente Noordwijk hebben primeur met elektrische straatreiniging

  12 november 2021

  In de gemeente Noordwijk worden de winkelstraten voortaan schoongehouden met een elektrische veegmachine. Wethouder Sjaak van den Berg had donderdag 11 november 2021 de primeur in de regio met deze duurzame vorm van straatreiniging.

 • Gemeente Noordwijk als eerste regiogemeente aangesloten op het e-depot

  12 november 2021

  Burgemeester Wendy Verkleij en Ariela Netiv, directeur van Erfgoed Leiden en Omstreken ondertekenden donderdag 11 november 2021 een overeenkomst. Met de overeenkomst is de gemeente Noordwijk aangesloten bij het e-depot van Erfgoed Leiden. In het e-depot wordt digitale informatie duurzaam bewaard voor de toekomst en raadpleegbaar.

 • Multifunctionele De Schelft met zwembad

  17 november 2021

  De gemeenteraad van Noordwijk stemde tijdens de begrotingsraad van 10 november ook over een initiatiefvoorstel over de herbouw van De Schelft van de fracties van NZ Lokaal, de VVD, Doen!, D66 en PUUR.

 • Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

  09 november 2021

  Burgemeester Wendy Verkleij en de heer A.H.A. van Erk van de Adriaan van Erk Groep ondertekenden op 9 november 2021 een samenwerkingsovereenkomst. Door de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst verleent de gemeente een eenmalige ontheffing van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). Hierdoor kan de Adriaan van Erk Groep de grondposities van Bever Holding in Noordwijk overnemen.

 • Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 11 november 2021

  09 november 2021

  Op donderdag 11 november 2021 om 9:30 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Raadzaal op het gemeentekantoor Noordwijkerhout.

 • Voorlopig ontwerp Zeeburg

  05 november 2021

  Begin november presenteerde de gemeente het voorlopig ontwerp voor de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout. De grote vraag aan alle meedenkers en meedoeners: ‘Wat vinden jullie ervan?’

 • Bouw tijdelijke De Schelft gestart

  04 november 2021

  Deze week verrichtte wethouder Roberto ter Hark de starthandeling voor de bouw van de tijdelijke De Schelft. Een tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening die de komende jaren soelaas biedt.

 • Somber gevoel te lijf met ‘een extraatje voor je welzijn’

  05 november 2021

  Een cursus mindfulness, hardlooptraining, een hulp app ‘kleur je leven' of een cursus ‘vrienden maken’. Activiteiten die inwoners op weg helpen om sombere gevoelens te lijf te gaan. Vooral in deze coronatijd, die helaas nog niet voorbij is.

 • Laat je fietsverlichting controleren tijdens de fietsverlichtingsactie

  01 november 2021

  Met de fiets op pad? Doen je voor- en achterlicht het? Laat het op zaterdag 6 november 2021 gratis controleren tijdens de fietsverlichtingsactie.

 • Inzamelstations voor kleine recyclebare producten

  29 oktober 2021

  Op 11 locaties in onze gemeente zijn inzamelstations geplaatst voor kleine recyclebare producten, met de naam Blipvert. Deze inzamelstations helpen de inwoners om hun afval nog makkelijker te scheiden.

 • Toekomstige gebruikers tijdelijke De Schelft geïnformeerd

  28 oktober 2021

  Eind oktober 2021 heeft gemeente Noordwijk de toekomstige gebruikers van de tijdelijke multifunctionele (sport)voorziening De Schelft op de hoogte gesteld van de vorderingen. Die voorziening komt er snel. De gemeente spreekt de verwachting uit dat op woensdag 3 november 2021 de bouwstart plaatsvindt. Aan De Schelftweg liggen de stelconplaten er al klaar voor.

 • Nieuwe kansen voor cultuur

  28 oktober 2021

  Samen maken we Noordwijk. Dat geldt ook voor cultuur. Het nu al rijke culturele aanbod is een mooie basis om verder te bouwen aan een modern cultuurbeleid met ruimte voor vernieuwing. Met elkaar en passend bij de kernen Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk.

 • Geef uw mening over de strandnota

  27 oktober 2021

  Wat betekent het strand voor Noordwijk? Hoe willen we ermee omgaan? De gemeente heeft samen met betrokken partijen een plan gemaakt over de toekomst van het strand.

 • Ontwerp aanwijzingsbesluit ‘Schippersvaartweg 39’

  26 oktober 2021

  In de nieuwbouwwijk ‘Schippersvaartweg 39’ worden 45 woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 24 woningen en 21 appartementen.

 • Ontwerp aanwijzingsbesluit ‘Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat e.o.’

  26 oktober 2021

  Bij de binnenstedelijke ontwikkeling van de ‘Maarten Kruytstraat/Abraham van Royenstraat e.o.’ wordt er een supermarkt met versmarkten gebouwd met daarboven 42 appartementen en eronder een parkeergarage.

 • Ben je nog op de goede weg?

  11 november 2021

  Op donderdag 25 november 2021 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk en Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder. De cursus bestaat uit een rit met een rij-instructeur en een theoretisch gedeelte met workshops om inzicht te krijgen in eigen rijvaardigheid.

 • Vriend van Circulair West

  26 oktober 2021

  Gemeente Noordwijk is vriend van de netwerkorganisatie Circulair West. Met elkaar stimuleren ze de totstandkoming van een circulaire economie. De ‘vriendenkring’ groeit. Steeds meer bedrijven en organisaties sluiten zich erbij aan.

 • College beantwoordt raadsvragen over De Schelft

  26 oktober 2021

  Het college heeft de vragen van de gemeenteraad over De Schelft beantwoord. Het is nu aan de gemeenteraad om tot een weloverwogen richtinggevende keuze te komen. Woensdag 3 november 2021 is er een openbare commissievergadering over De Schelft. Daarna volgt de behandeling van De Schelft in de begrotingsraad.

 • Strategisch omgaan met stagnatiekosten

  21 oktober 2021

  Het college van B&W informeerde onlangs de gemeenteraad over hoe hij omgaat met de stagnatiekosten van de renovatie van het gemeentelijke sportpark aan de Lageweg in Noordwijk Binnen. Een duidelijke keuze om de vaart in het project te kunnen houden. Maar desondanks loopt de planning uit.

 • Werkzaamheden kruising Gooweg/Van Berckelweg

  19 oktober 2021

  De werkzaamheden aan de kruising Gooweg/Van Berckelweg zijn verplaatst naar maart 2022. Leverantieproblemen spelen het project parten.

 • Programmabegroting 2022 - Positief en ruimte om te investeren

  15 oktober 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de Begroting 2022 aan de gemeenteraad gestuurd. Een mooie laatste begroting van het 1e college van de gefuseerde gemeente.

 • HOV Noordwijk - Schiphol

  14 oktober 2021

  Hoogwaardig openbaar vervoer zorgt ervoor dat Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen goed aangesloten zijn op de Randstad. Verken de route nu alvast. Bekijk het filmpje.

 • Gemeente Noordwijk geeft ambtsketens in bruikleen

  25 oktober 2021

  De gemeente Noordwijk geeft de ambtsketens van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in bruikleen. Aan Museum Noordwijk en aan Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) in Noordwijkerhout. Burgemeester Wendy Verkleij ondertekende op 13 oktober de bruikleenovereenkomst met vertegenwoordigers van beide musea.

 • Wijkschouw Boechorst

  12 oktober 2021

  Op donderdag 7 oktober 2021 was er met de huurders in de wijk Boechorst in Noordwijk Binnen een wijkschouw. Wat valt ze op aan hun wijk?

 • Dag van de Duurzaamheid

  12 oktober 2021

  Op de Dag van de Duurzaamheid wordt er extra aandacht gevraagd voor duurzaamheid in het onderwijs. Veel basisscholen en middelbare scholen doen hieraan jaarlijks mee op 8 oktober 2021, ook in Noordwijk.

 • Fietsersvoorrang

  11 oktober 2021

  De gemeente past opnieuw een rotonde aan. Het gaat om de rotonde Schiestraat - Gooweg - Nieuwe Offemweg in Noordwijk Binnen. Ook hier komt fietsersvoorrang. Maar de gemeente wil meer doen. Daar wordt een plan voor opgesteld.

 • Samen bestrijden we eenzaamheid

  08 oktober 2021

  Soms is eenzaamheid moeilijk te zien. Hoe herken jij eenzaamheid bij jouw buurman, tante of oma? En dan? Durf jij daar een gesprek over te voeren? We merken dat het herkennen en aanpakken van eenzaamheid lastig is. Vandaag is de laatste dag van de landelijke campagne.

 • Prikbus nog t/m donderdag 28 oktober 2021 in Noordwijk

  08 oktober 2021

  Het is nog t/m donderdag 28 oktober 2021 mogelijk om in Noordwijk zonder afspraak een vaccinatie te halen in de prikbus van de GGD Hollands Midden. De bus staat elke donderdag tussen 11:00 en 17:00 uur op het Rederijkersplein.

 • Acties die verkeersveiligheid vergroten

  07 oktober 2021

  De gemeente heeft op verschillende plekken kleine acties uitgevoerd om de verkeersveiligheid te vergroten. Fietsersvoorrang. Duidelijke wegmarkeringen en een andere kleur asfalt. Rood.

 • Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 7 oktober 2021

  05 oktober 2021

  Op donderdag 7 oktober 2021 om 9:30 uur vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Oude Raadzaal in het gemeentehuis Noordwijk.

 • Plaatsing Stolpersteine in Noordwijk

  30 september 2021

  Op initiatief van de Stichting Stolpersteine Noordwijk zijn in Noordwijk 13 Stolpersteine geplaatst. De Stolpersteine liggen voor de huizen waar vandaan Joodse Noordwijkse inwoners tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn afgevoerd. Zij keerden nooit meer terug. De geplaatste Stolpersteine herinneren ons blijvend hieraan.

 • Houd jij je huid geZONd?

  28 september 2021

  De zon is heerlijk, maar teveel zon niet. Je kunt verbranden en vergroot hiermee de kans op huidkanker. Zonnebrand smeren gaat dit tegen. Door te smeren voorkom je zonneschade en houd je je huid gezond. Smeren met zonnebrandcrème moet net zo’n gewoonte worden als handen wassen of water drinken. Maar je denkt er niet altijd aan als je de deur uitgaat. Daarom kocht de gemeente 50 dispensers gevuld met zonnebrandcrème.

 • Samen strijden tegen eenzaamheid

  24 september 2021

  Hoe weet je of jouw buurman eenzaam is? En wat kun je hieraan doen om hem te helpen? Met bijeenkomsten met verschillende partners uit de regio delen we kennis en ervaringen. Ook vragen we mensen die worstel(d)en met eenzaam zijn over oplossingen en moeilijkheden die ze tegenkomen. Zo leren we van elkaar en kunnen we mensen helpen om weer meer met anderen in contact te komen.

 • 40 Partijen ondertekenen Sportakkoord 2021-2022 in nieuwe accommodatie VVSB

  23 september 2021

  Een kleine 40 organisaties die op één of andere manier iets voor sport en bewegen willen dan wel kunnen betekenen, plaatsten woensdag 22 september 2021 hun handtekening onder het Sportakkoord 2021-2022. De ondertekening vond plaats in de splinternieuwe accommodatie van VVSB in aanwezigheid van de 3 betrokken wethouders Dennis Salman (sport), Roberto ter Hark (cultuur) en Sjaak van den Berg (sportaccommodaties).

 • Gemeente Noordwijk vraagt vergunning aan voor bouw tijdelijke hal De Schelft

  22 september 2021

  De gemeente Noordwijk wil in januari 2022 een tijdelijke hal opleveren ter vervanging van de afgebrande De Schelft. De gemeente vraagt daarvoor een vergunning aan bij de Omgevingsdienst West-Holland.

 • Noordwijk wil investeren voor duurzame ontwikkelingen

  22 september 2021

  De gemeente Noordwijk wil voor miljoenen euro’s gaan investeren in Alliander en Meerlanden. Voor het betalen van een deel van hun duurzame ontwikkelingen. Zo levert de gemeente Noordwijk een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en de circulaire economie. Om de klimaatdoelen te halen.

 • Nieuwe fietsenstalling Langevelderslag geopend

  15 september 2021

  Wethouder Roberto ter Hark opende op 15 september de nieuwe fietsenstalling bij de strandopgang naar Langevelderslag. Door de vernieuwing van de (onbewaakte) fietsenstalling zijn er 300 extra plekken voor het parkeren van fietsen beschikbaar. Ook is er ruimte voor het parkeren van scooters en bromfietsen.

 • Uitvoering herinrichting Parallel Boulevard officieel gestart

  15 september 2021

  Dinsdagmiddag 14 september hebben wethouder Alkemade van de gemeente Noordwijk en hoogheemraad Von Faber van het hoogheemraadschap van Rijnland samen officieel het startsein gegeven voor de herinrichting van de Parallel Boulevard.

 • Rondleiding voor de burgemeester in bloeiend dahliaveld

  14 september 2021

  Afgelopen week bezocht burgemeester Wendy Verkleij de prachtig bloeiende dahliavelden van Weijers Blooming Dahlia's. Hier werd zij ontvangen door de onderneemsters van FAM Flower Farm.

 • Melding over onkruid doorgeven? Doe het via Fixi

  13 september 2021

  Het weer in de afgelopen zomer heeft er voor gezorgd dat het onkruid zeer snel groeide. Hierdoor is een achterstand ontstaan om het onkruid te verwijderen. Momenteel plant de gemeente extra werkzaamheden in om deze achterstand in te halen. Jouw meldingen helpen ons hierbij.

 • Bijeenkomst nieuw cultuurbeleid

  07 september 2021

  De gemeente Noordwijk werkt aan een nieuw cultuurbeleid. Wij stellen deze samen op met partijen die een rol hebben gespeeld in de uitvoering van het huidige cultuurbeleid. Zo bouwen we samen aan een nieuw eigentijds cultuurbeleid dat past bij onze 4 kernen.

 • Noordwijk: een bloemrijke gemeente

  29 september 2021

  De vele bloemen en het kustgebied zijn dé kenmerken van de Duin en Bollenstreek regio. Dit najaar gaan wij deze identiteit in gemeente Noordwijk versterken. We zetten in op bloeiende wegbermen en een fleurig welkom bij binnenkomst in onze gemeente.

 • Onze scholen in Noordwijk zijn weer begonnen

  01 september 2021

  Maandag 30 augustus zijn de scholen in onze regio weer begonnen. Veel kinderen gaan dan met de fiets op pad. Het is belangrijk dat onze kinderen dit veilig kunnen doen. Als gemeente geven we graag extra aandacht aan onze schoolgaande kinderen. Zo kan iedereen op de weg weer veilig aan elkaar wennen.

 • Jouw verhaal staat voorop

  01 september 2021

  De eerste reacties zijn binnen. Het is ongelofelijk leuk om te zien welke plekken inwoners in hun hart gesloten hebben en om te horen welke verhalen ze erbij vertellen. Doe je ook mee? Jouw verhaal staat voorop!

 • Deel jouw mooie plek én verhaal met ons!

  20 oktober 2021

  Wat is jouw favoriete plek met bijzondere herinnering in Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout of De Zilk?

 • Burgemeester neemt maatregelen op het strand

  30 september 2021

  Burgemeester Wendy Verkleij heeft maatregelen genomen om overlast op het strand te voorkomen. Vanaf 10 juni 2021 van kracht.