11e Noodverordening Covid-19

Vanaf vrijdag 21 augustus 2020 is de 11e noodverordening Covid-19 van kracht.

De noodverordening geeft de voorschriften waarmee verdere verspreiding van het Covid-19 wordt voorkomen. Hij werd gepubliceerd op de website van de veiligheidsregio waar gemeente Noordwijk toe behoort. De Veiligheidsregio Hollands Midden. De noodverordening geeft onder meer de juridische basis voor het overheidsoptreden.