15e noodverordening Covid-19

Vanaf woensdag 14 oktober 2020 22:00 uur is de 15e noodverordening Covid-19 van kracht.

De 15e noodverordening geeft de nieuwe voorschriften waarmee verdere verspreiding van het Covid-19 wordt voorkomen. Het stuk is gepubliceerd op de website van de veiligheidsregio waar gemeente Noordwijk onderdeel van is, De Veiligheidsregio Hollands Midden. De noodverordening geeft onder meer de juridische basis voor het overheidsoptreden in Noordwijk.