1e (crisis-) noodopvang vluchtelingen Oekraïne

In de gemeente Noordwijk zijn inmiddels de eerste vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd. De vluchtelingen worden opgevangen in NH Conference Centre Leeuwenhorst. De gemeente schakelt rechtstreeks met de Veiligheidsregio over deze opvang.

Opvang in NH Conference Centre Leeuwenhorst

Verlicht gemeentehuis in kleuren vlag OekraineIn NH Conference Centre Leeuwenhorst zijn tot maandag 21 maart 2022 50 kamers beschikbaar. De vluchtelingen worden hier voor maximaal 72 uur opgevangen. De Veiligheidsregio coördineert hierna de opvang in de regio.

Inventarisatie geschikte locaties

Naast deze 1e (crisis-) noodopvang bereidt de gemeente zich voor op het opvangen van vluchtelingen die langer in de gemeente Noordwijk zullen verblijven. Daarvoor is de gemeente voortvarend aan de slag gegaan met het inventariseren van geschikte locaties. Zowel voor de korte als de lange termijn.

E-mailadressen voor vragen uit de samenleving

Vanuit de Noordwijkse samenleving worden er hartverwarmende initiatieven gestart en wordt opvang aangeboden. Hiervoor zijn 2 e-mailadressen beschikbaar gesteld. Hier kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties terecht met vragen. 

Voor vragen over opvang kunt u een e-mail sturen naar opvangoekraïne@noordwijk.nl. Ook als u inmiddels een Oekraïense vluchteling opvangt, vraagt de gemeente u dat hier te melden. Voor initiatieven anders dan directe opvang kunt u mailen naar initiatievenoekraïne@noordwijk.nl. Op de website richten we een pagina in met de informatie over de opvang van de Oekraïense vluchtelingen