1e woningen op Landgoed in den Houte opgeleverd

Wethouder Theo Alkemade is heel blij met de oplevering van de 1e woningen in de nieuwe woonwijk ‘Landgoed in den Houte’. “Het landgoed biedt straks woonruimte aan bijna 700 huishoudens. Zij komen te wonen op een prachtig terrein met niet alleen een woonfunctie, maar ook een recreatieve functie.”

Een verrijking Opgeleverde woningen

Een eeuw lang was op dit ‘Bavo-terrein’ een rooms-katholiek psychiatrisch ziekenhuis gevestigd. Het dorp Noordwijkerhout ontleent hieraan voor een groot deel nog zijn identiteit. Zo wordt carnaval nog steeds groots gevierd in Noordwijkerhout. Mede door de inzet van cliënten van de ‘Bavo’ heeft het landschap vorm gekregen. Dit terrein wordt nu omgevormd naar een fraaie woonwijk met behoud van elementen uit het rijke verleden. Waar ook het lommerrijke karakter weer terugkeert door de nieuwe groenstructuren. Een fijne bijkomstigheid is, dat de mensen die er komen wonen met hun koopkracht bijdragen aan het behoud van het voorzieningenniveau in het dorp. De nieuwe woonwijk is al met al een verrijking voor de gemeente Noordwijk.

1e fase

De opgeleverde woningen maken deel uit van de 1e fase. Deze fase omvat in totaal 112 woningen (82 koop en 30 sociale huur). De oplevering van de laatste woning van deze fase is rond de zomer. Landgoed in den Houte is een ontwikkeling van Ontwikkelingscombinatie Novaform-Trebbe.