40 Partijen ondertekenen Sportakkoord 2021-2022 in nieuwe accommodatie VVSB

Een kleine 40 organisaties die op één of andere manier iets voor sport en bewegen willen dan wel kunnen betekenen, plaatsten woensdag 22 september 2021 hun handtekening onder het Sportakkoord 2021-2022. De ondertekening vond plaats in de splinternieuwe accommodatie van VVSB in aanwezigheid van de 3 betrokken wethouders Dennis Salman (sport), Roberto ter Hark (cultuur) en Sjaak van den Berg (sportaccommodaties).

Winst door samenwerking

De toegevoegde waarde van het Sportakkoord voor Noordwijk is de verbinding, kennisdeling en samenwerking tussen diverse welzijns-, zorg- en de onderwijsinstellingen en de sport- en cultuuraanbieders. De winst voor de sport moet dus vooral komen uit de samenwerking met partijen en organisaties van buiten de sport. Wethouder Dennis Salman: Met dit akkoord ontstaat meer geluk en plezier, waarden die alleen maar meer opleveren. Bovendien: uit onderzoek blijkt dat de Noordwijkers zich het positief gezondst voelen van alle gemeenten van Nederland.

Extra middelen door Sportakkoord

Door middel van het Sportakkoord komen rijksmiddelen vrij die ruimte bieden voor nieuwe sport en beweegprojecten. Het sportakkoord dat in 2020 met maatschappelijke partners tot stand is gekomen staat voor een leven lang vaardig bewegen, sport en bewegen voor iedereen, toekomstbestendige verenigingen en mooie sportplekken.

Nieuwe projecten 2021-2022

Gisteravond werden voor het seizoen 2021-2022 8 nieuwe projecten gepresenteerd. De projecten bieden alle doelgroepen jeugd, volwassenen en ouderen activiteiten die de sport- en beweegdeelname zullen bevorderen. De nieuwe projecten zijn onder andere de inzet van een sportpedagoog bij verenigingen, valpreventie voor ouderen, preventieve vallessen op basisscholen, vitale ouderen door buiten te bewegen, een leefstijlprogramma en een talkshow over sport en cultuur voor en door jongeren in de gemeente Noordwijk.

Vervolg projecten 2020-2021

Ook krijgen de projecten die in 2020 niet door konden gaan in het komende seizoen een vervolg. Nu de versoepelingen merkbaar zijn zullen ook die projecten gaan starten, zoals bewegen in het water voor mensen met dementie en de bijles voor kinderen met een motorische achterstand.