Aanslagen gemeentelijke belastingen worden eind maart 2019 verstuurd

Dit jaar ontvangt u uw biljet met daarop de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen later dan gebruikelijk. Deze valt naar verwachting eind maart op uw mat. Dit komt door de fusie.

Dit jaar ontvangt u uw biljet met daarop de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen later dan gebruikelijk. Deze valt naar verwachting eind maart op uw mat. Dit komt door de fusie.

Vaststellen

Op grond van wetgeving moest de nieuwe gemeenteraad de verordeningen onroerende-zaakbelastingen (OZB) en belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten in het eerste kwartaal van 2019 vaststellen. Dit is gebeurd op 19 februari 2019. De aanslagen OZB konden pas daarna worden berekend. Vanzelfsprekend is de termijn voor betaling ook later. 
 

Uitgelicht